Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.04.2016 - 15:04  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 15:05  //  zobrazené: 1812

Ohľadne otvoreného kanálu pri zimnom štadióne

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„V lokalite, ako je zjazd na štadión, na pravej strane je otvorený kanál; opýtal sa, komu to patrí, lebo hocikedy tam niekto môže spadnúť; je to presne pri zráze.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Po identifikácii správcu nezabezpečenej šachty, bude príslušný správca vyzvaný mestom Šaľa k náprave. O výsledku Vás budeme telefonicky informovať.

 

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali