Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 09:56  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 09:58  //  zobrazené: 1251

Ohľadne naplánovaných parkovacích miest – uložením dlažby pri bývalých stojiskách smetných košov na ul. Rímskej

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som sa spýtať, kedy je v tomto roku naplánované vytvorenie parkovacích miest – uložením dlažby pri bývalých stojiskách smetných košov na ul. Rímskej, ktoré som viackrát interpeloval. Mesto zmenilo systém prideľovania parkovacích miest, vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania, tak by aspoň časť peňazí mohla ísť na vytvorenie parkovacích miest aj v iných častiach sídliska.

 

  1. Chcem požiadať mesto Šaľa o osadenie dopravného zrkadla do rohu parku pred obchodom Jednota vo Veči, aby mali vodiči vychádzajúci z ul. Komenského na Nitriansku lepší výhľad, ktorému bránia zaparkované autá takmer v križovatke.

 

  1. Po menších úpravách na ul. Dózsovej, začo mestu veľmi pekne ďakujem, žiadam o opravu prepadnutej časti, ktorá začína pred domami so s. č. 25-29. Úsek je prepadnutý už viac rokov, už aj vieme prečo, nepotrebujem k tejto interpelácii odpoveď, ale opravu, ktorá je nutná aj z dôvodu otrasov a praskania domov.

 

  1. Prosím o odstránenie vykrútenej dopravenej značky, ktorá na mieste, na ktorom bola osadená už stratila význam, je umiestnená pri križovatke ul. Dózsova – Gorkého.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V závislosti od finančných možností mesta Šaľa z dôvodu znižovania rozpočtu budú v tomto roku realizované iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách. Vaša požiadavka však bola zaradená do plánu pre tento rok a jej realizácia sa odhaduje najneskôr do jesene 2020.
  2. Uvedené križovanie je riešené v projekte, ktorý vypracoval a rieši správca komunikácie (Slovenská správa ciest, a. s.) v ktorom sa uvažuje o úplnom zákaze odstavenia všetkých motorových vozidiel. Umiestnenie nového dopravného zariadenia bude z tohto dôvodu zamietnuté. Pracovník mestského úradu bude kontaktovať správcu komunikácie o bližšie informácie ohľadom realizovania spomenutého zámeru. O výsledku Vás budeme informovať.
  3. Uličná vpusť na Dózsovej ulici je súčasťou miestnej komunikácie a je majetkom mesta. Nakoľko sa jednalo o havarijnú situáciu, bolo nutné jej okamžité riešenie. Pokles miestnej komunikácie pred Vašim domom je zapríčinený zlým stavom kanalizačného potrubia (správca Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.). Poklesnutá časť nad kanalizačným potrubím bude vyrovnaná vrstvou asfaltu, aby sa aspoň čiastočne zmiernili otrasy do doby rekonštrukcie kanalizačného potrubia.

  4. Nevyhovujúce dopravné značenie bolo odstránené.

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností