Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 10:05  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:06  //  zobrazené: 1691

Ohľadne futbalového štadióna

predkladateľ: Ing. Marián Krištof

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Nezvyknem interpelovať, ale situácia si to už asi vyžaduje; chcel by som informovať mestské zastupiteľstve, ako aj vedenie a hlavne mestskú políciu (MsP); začína sa nám veľmi nepekný jav premietať na futbalovom štadióne; tým, že teda mládež a deti nechodia do školy, a samozrejme aj s  tým, že sme aj pre určitú časť športovcov postavili skatepark, začalo sa nám tam rozmáhať to, že mladí ľudia vo veku od 13-20 rokov, začínajú chodiť na tento štadión, začínajú nám chodiť na striedačky, na sedačky pre divákov, za budovy, ktoré sú a rozmáha sa tam fetovanie, alkohol a robenie bordelu; nehovoriac o tom, že potúžení alkoholom nám po ihriskách, do ktorých sme vložili nemalé peniaze sa začínajú bicyklovať a kolobežkovať, jazdia nám tam; vrchol všetkého je, a prečo to dávam aj na vedomie a opakujem, chcel by som týmto poprosiť a vyzvať MsP, keby sa možno spojili s našim manažérom a začali sa o tento kus Šale zaujímať, že v sobotu ráno o 10.00 hod. sa v strede futbalového ihriska dve 13 – 15 ročné dievčatá opaľovali hore bez a ešte sa čudovali, keď sme ich odtiaľ vyháňali; naozaj je to kritický stav, tie deti sa asi doma nudia a od tej rozkoše už nevedia, čo majú robiť; naozaj chcem poukázať, aby sa tam niečo také nestalo; tak keby sa dali častejšie kontroly MsP; viem, že aj rozpočet, ktorý budeme schvaľovať je problémový, ale možno jedna, alebo dve kamery v tomto smere by pomohli; ohrada, ktorá bola pri skateparku je dnes na dvoch miestach; sú to betónové ploty, sú rozobraté na dvoch miestach, rozoberajú tam oplotenie umelej trávy a keď niekto tam začne fajčiť na tej umelej tráve, chytí sa to, obávam sa, že to bude väčší táborák, ako by sme si priali;

 

  1. opakovane sme už upozorňovali na to, že pri šatniach máme asi jeden 30 metrový strom, ktorý sme chceli v zime vyrúbať, nepodarilo sa to, žiadali sme viackrát orezanie, takisto si uvedomujeme, že kvôli rozpočtu sú krátené veci; my sme pílkou opílili čo a dalo, ale v tých vyšších výškach je potrebné to orezať, tak chcem aj na to upozorniť.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Mestská polícia Šaľa dosiaľ neeviduje oblasť futbalového štadióna ako rizikovú, prípadne problémovú. Na základe podnetu p. poslanca sú naplánované kontroly v nepravidelných časoch a intervaloch, zamerané na riadne využívanie povolených priestorov, zamedzenie vandalizmu, poškodzovaniu majetku a inej protispoločenskej činnosti. Budeme komunikovať s manažérom klubu za účelom zistenia rozpisu tréningových jednotiek, prípadne či sa niektoré plochy prenajímajú a plán kontrol bude tomuto rozpisu prispôsobený. (MsP Šaľa)

Čo sa týka nákupu a inštalácie kamier na Futbalovom štadióne na ulici Nitrianska
v Šali – Veči, s. č. 1727 momentálna finančná situácia a schválený rozpočet mesta Šaľa, bohužiaľ, neumožňuje realizáciu tejto investície. Berieme túto situáciu na vedomie
a v prípade, ak to bude finančná situácia dovoľovať, bude kompetentným orgánom predložený návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup a inštaláciu kamier v areáli futbalového štadióna. Za uvedeným účelom vykoná správca objektu posúdenie technických podmienok inštalácie kamier a predbežný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej výšky ceny tejto investície. Súčasne budeme prostredníctvom správcu tiež apelovať na posilnenie hliadok Mestskej polície v Šali v tejto lokalite. (OSMaZM)

 

  1. Mesto zabezpečí orezanie topoľa najneskôr do 31. 07. 2020.

 

 

 

S pozdravom

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali

Mgr. Miloš Kopiary, právnik oddelenia správy majetku a zariadení mesta