Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 31.03.2017 - 08:17  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 08:19  //  zobrazené: 1659

Ohľadne dobudovania chodníka pri COV vo Veči

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2017

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

 1. Nakoľko autá chodia pri COV vo Veči po chodníku, aby sa dobudoval chodník pre chodcov pri zastávke z jednej aj z druhej strany a odstránil sa billboard pre vybudovanie chodníka.

   

 2. Odstrániť kaluže vody na chodníku, v daždivom počasí stojí voda na chodníku v Pribinovom parku a znemožňuje prechod po chodníku.

   

 3. Doplniť osvetlenia (nemusia byť nové) pri autobusovej zastávke Coop Jednota, aj smerom na ul. Bernolákovu (za zastávkou) a na ul. Rímskej, sú to tmavé miesta.

   

 4. V tomto roku skrášliť o kvetinovú výsadbu Pribinov park, dosadiť živý plot a v letnom období, aby sa výsadba zavlažovala.

   

 5. Doplneniť reproduktory na cintoríne vo Veči, realizácia v tomto roku. Na cintorín vo Veči boli zakúpené smútočné melódie, aby sa používali namiesto zvonov. Správca farnosti prijal pozitívne, aby sa používali smútočné melódie.

   

 6. Či by sa do mestskej časti nemohli doplniť plochy pre výlep plagátov na podujatia. Miesto umiestnenia: Pri SD Pribinov park, zastávka Pribinovo námestie, Rímska ulica, Hollého smer Narcisova.

   

 7. V našom meste sa budujú detské ihriská, ale na mládež sa zabúda, preto by som požiadal, aby sa pri úprave rozpočtu v tomto roku, alebo tvorbe rozpočtu na rok 2018 zaradila

  suma 24 tisíc Eur na vybudovanie bike parku, ktoré už mnoho miest má a je obľúbená mládežou. Mesto Martin v roku 2016 postavilo špeciálnu dráhu, tzv. modulárny pump track, ktorý sa dá rozložiť na viacero spôsobov. Približne 72 metrov dlhú trasu môžu rôzne obmieňať a každý rok by tak pre ľudí vymysleli niečo iné. Určená je nielen pre bicyklistov ale tiež skateboardistov. Modulárna dráha má špeciálne zdrsnený povrch, aby sa Martinčanom pri športovaní nešmýkalo. Zaujímavosťou je, že počas jazdy netreba pedálovať. Pohybujú sa iba vlastnou zotrvačnosťou. „Takýto typ pump tracku sa predáva v Spojených štátoch amerických a mesto Martin ho má  ako prvé na Slovensku. Do budúcna uvažujú o zriadení mobilnej aplikácie, cez ktorú by si freestyloví jazdci mohli porovnávať časy so športovcami zo zámoria.“Na novú dráhu si môže prísť zajazdiť ktokoľvek, netreba na to ani špeciálny bicykel. Prísť sa dá na horskom i cestnom. Náklady na jeho výstavbu sa vyšplhali do výšky 24 tisíc Eur.

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

   

 8. Vybudovanie súbežného chodníka nevyrieši problém stretu vozidiel s chodcami. Napojenie a aj vyústenie duplicitne navrhovaného chodníka je aj tak v konečnom dôsledku spojené so spevnenými plochami určenými pre prejazd vozidiel. Chodec je povinný umožniť prejazd vozidlám a vodič motorového vozidla nesmie ohroziť chodcov pri prejazde. Riešenie problému je len v úplnom zákaze parkovania vozidiel. Tento zákaz by mal byť prerokovaný na príslušnej komisii.

   

 9. Problém so stojacou vodou na chodníku bude riešený znížením terénu po jeho stranách.

   

 10. V rámci 3. etapy modernizácie verejného osvetlenia bude doplnených niekoľko nových svetelných bodov a postupne budú podľa potreby pribúdať. Osvetlenie bude osadené aj na Vami navrhovaných miestach.

   

 11. Živý plot na ul. Nitrianskej a kvetinová výsadba do  kvetináčov budú vysadené v tomto roku v rámci náhradnej výsadby

   

 12. Mestský úrad okamžite objedná doplnenie reproduktorov a opravu káblov na cintoríne vo Veči. Problém však nespočíva iba v nedostatku reproduktorov, ale v tom, že neznáma osoba poprestrihávala káble medzi jednotlivými reproduktormi. Takisto budeme postupovať aj na cintoríne v Šali.

   

 13. Mestský úrad nesúhlasí s umiestnením betónových skruží na vylepovanie plagátov, sú neestetické, bránia výhľadu vodičov a opakovaným prelepovaním sa z týchto betónových skruží stáva zdroj znečistenia, pričom zodpovedný nie je nikto, keďže tieto plochy sú verejne dostupné. Takýto spôsob vylepovania plagátov sa používal v 90-tych rokoch a vôbec sa neosvedčil, práve vzhľadom k uvedeným faktom.

  Preto mestský úrad pripravil obchodnú verejnú súťaž, ktorou chce zlepšiť a skultúrniť vylepovanie plagátov v intraviláne mesta Šaľa, návrh na vyhlásenie tejto súťaže bude opätovne predložený na rokovanie MsZ v máji 2017. Pevne veríme, že podmienky súťaže – napríklad použitie veľmi podobných reklamných stavieb ako sú v centre mesta, uzatvárateľných, ktoré zabezpečia zverejňovanie iba schválených reklám, skultúrni verejné priestranstvá mesta Šaľa.

   

  3

   

   

 14. Finančné prostriedky vo výške 24 tis. Eur budú zahrnuté do rozpočtu mesta na rok 2018.

   

   

  S pozdravom

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

  Ing. Gabriela Braníková, referent ŽP