Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:28  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:29  //  zobrazené: 431

Ohľadne Dobrý deň, dovoľujem si požiadať Vás o zverejnenie podkladov k vyhodnoteniu súťaže "Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa.

číslo: I41/2017

Požadované informácie, citujeme:

 

„Dobrý deň, dovoľujem si požiadať Vás o zverejnenie podkladov k vyhodnoteniu súťaže "Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa." Vestník verejného obstarávania 241/2015,
zn. 23828 MSS. Z uvedených podkladov mám záujem o konečnú cenovú ponuku uchádzačov, na základe ktorej bolo rozhodnuté o konečnom poradí uchádzačov a dňa 16. 11. 2016 podpísaná s víťazným uchádzačom zmluva.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Súťažnú ponuku predložili uchádzači:

  1. INEX-Hausgarden, s. r. o., Lipová 12, Močenok, IČO: 44 223 722 s ponukovou cenou 1 118 370,398 Eur vrátane DPH.

  2. Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, Trenčín, IČO: 34 115 901 s ponukovou cenou 1 357 244 Eur vrátane DPH.