Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 23.06.2020 - 15:19  //  aktualizácia: 24.06.2020 - 08:35  //  zobrazené: 2591

Odišli do zaslúženého dôchodku

Vedenie mesta si dnes na mestskom úrade uctilo prácu 12-tich pedagogických a 5-tich nepedagogických pracovníkov školstva zo Šale. S končiacim školským rokom odchádzajú títo zamestnanci školstva do zaslúženého dôchodku. Patrične sa s nimi rozlúčil aj primátor Šale Jozef Belický: ,,Týchto ľudí si vážime každý deň, dnes je ale tá príležitosť povedať im, ako veľmi si vážime to, čo urobili pre naše mesto a naše deti.“

V priestoroch obradnej miestnosti si zamestnanci školstva prevzali malý darček a zapísali sa do Pamätnej knihy mesta Šaľa.

Toto sú ľudia, na ktorých majú mnohí žiaci nezabudnuteľné spomienky:

Mgr. Janka Tóthová – ZŠ s MŠ Bernolákova, riaditeľka školy

Mgr. Jarmila Husáriková – ZŠ J. C. Hronského, zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Magdaléna Demová – ZŠ J. C. Hronského, učiteľka

Mgr. Iveta Mrlláková – ZŠ J. C. Hronského, učiteľka

Mgr. Veronika Mondočková – ZŠ J. C. Hronského, učiteľka

Mgr. Ildikó Izakovič Jankechová – ZŠ J. C. Hronského, učiteľka

Helena Okruhlicová – ZŠ J. C. Hronského, vychovávateľka

Judita Javúreková – ZŠ J. C. Hronského, vychovávateľka

Emília Hučková - ZŠ J. C. Hronského, kuchárka

Mgr. Lýdia Muráriková – ZŠ Ľ. Štúra, učiteľka

Katarína Kmotríková – ZŠ Ľ. Štúra, vychovávateľka

Gabriela Trnkócziová – ZŠ Jána Hollého, kuchárka

Mgr. Magdaléna Bajlová – Špeciálna ZŠ, riaditeľka školy

Mgr. Edita Markovičová – MŠ Hollého, učiteľka

Eva Galbavá – MŠ Hollého, kuchárka

Ľudmila Sviteková – MŠ Hollého, upratovačka

Mária Vörösová – MŠ Družstevná, kuchárka

V mene žiakov, vedenia školy a mesta ĎAKUJEME!

(DH)