Domov   >  Kultúra
publikované: 28.06.2021 - 15:35  //  aktualizácia: 28.06.2021 - 16:09  //  zobrazené: 514

Odievanie v minulosti

Deň otvorených dverí v archíve v Šali

Letné obdobie prináša so sebou nielen dobré počasie, ale aj mnohé krásne a zaujímavé podujatia. Medzi takéto, v archivárskej spoločnosti neodmysliteľné podujatia, patria dni otvorených dverí v archívoch. Každý archivár sa teší, že môže predstaviť svoju prácu širokej laickej verejnosti. Mnoho návštevníkov archívov sa nevie dočkať, kedy bude môcť navštíviť takúto inštitúciu a obdivovať zaujímavú prácu zamestnancov.

Ako každý rok, ani v tomto roku to nebolo inak  v Štátnom archíve v Trnave, pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali.

Budova kaštieľa v Šali bola otvorená verejnosti  dva dni, a to  9. a 10. júna 2021. Počas týchto dní otvorených dverí prišlo veľa vedomosti chtivých návštevníkov. Boli medzi nimi nielen žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, ale aj dospelí jednotlivci. V priestoroch archívu sa všetci návštevníci dobre zabavili a zároveň aj niečo nové spoznali a naučili sa. Mnohí návštevníci, ktorí  sa nášho podujatia zúčastňujú každý rok, sa nevedia dočkať tohto podujatia. Veľa žiakov  návšteva ovplyvnila tak, že sa ešte vrátili aj so svojimi rodičmi, lebo v nich archív a šikovní pracovníci archívu zanechali hlbokú stopu. 

Už na nádvorí najmenších návštevníkov čakalo milé prekvapenie. Mohli zo skladačiek vytvoriť obrázky, ktoré zobrazujú historickú podobu kaštieľa, listinu Štefana I., ale aj historickú mapu Európy.

Tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou dňa otvorených dverí v archíve je historické písanie a pečatenie. Na prízemí kaštieľa sa mohli návštevníci archívu vrátiť v čase, zahrať sa na pisárov, mníchov a vyskúšať si písanie husím brkom,  a taktiež pečatiť ako naši predkovia.

Podujatie sa nieslo v duchu „Odievania v minulosti.“ Na prvom poschodí  bola pripravená pre návštevníkov výstava s mnohými zaujímavosťami na tému odievania,  kde si mohli zúčastnení prezrieť dobové truhlice na uskladňovanie výbavy neviest. Záujemcovia sa dočítali, a zo zaujímavého výkladu archivárov dozvedeli aj čosi nové o sobášnych venách v minulosti. Na výstave archivári pripravili účastníkom menšiu výstavu s unikátnymi dokumentami týkajúcich sa problematiky priemyselnej výroby v oblasti odievania, ale aj na tému rôznych sociálnych výpomocí, ktoré sa podnikli v oblasti odievania obyvateľstva.

Okrem týchto zaujímavých činností návštevníci mali možnosť zúčastniť sa na prehliadke výstavy o dejinách kaštieľa, ktorá sa nachádza v suteréne kaštieľa, ako aj výstavy pod názvom „ Divadelníctvo v našom regióne.“ Táto výstava bola otvorená naším archívom v rámci medzinárodnej konferencie na jeseň v roku 2020. Výstava je inštalovaná na prvom poschodí archívu. Oboznamuje návštevníkov s mnohými zaujímavosťami týkajúcich sa  problematiky divadelníctva na území regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Obe výstavy sú sprístupnené pre verejnosť do konca júla 2021.

Pre tých najzainteresovanejších bola pripravená možnosť nazrieť do matrík a vďaka odbornému výkladu sa mohli priblížiť ku genealogickému výskumu.

Po dvojdňovom podujatí smelo môžu archivári Šalianskeho archívu vyhlásiť, že  aj v tomto roku úspešne zvládli podujatie. Archív navštívilo vyše 360 návštevníkov, boli to predovšetkým žiaci a študenti zo šalianskych škôl, ale aj kolegovia zo Štátneho archívu v Trnave, z Galantského vlastivedného múzea, ale aj ubytovaní seniori zo Zariadenia pre seniorov Solidarita v Šali.

Tieto dni sa stali pre viacerých krásnym a nezabudnuteľným zážitkom.  Všetci si odnášali so sebou mnoho nových vedomostí, nápadov, ale aj spokojnosť a úsmev.

Judita Szekeresová Kovácsová

Fotografie Roman Hatala