Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Mestský úrad
publikované: 29.03.2016 - 16:45  //  aktualizácia: 20.11.2017 - 15:03  //  zobrazené: 9397

Oddelenie stratégie a komunálnych činností

Ing. František Čibrik - vedúci oddelenia / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: cibrik@sala.sk
tel. č.: 031/7705981, kl. 118
mobil: 0905409304

Ing. Eliška Vargová - referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: vargova@sala.sk
tel. č.: 031/7705981, kl. 220
mobil: 0903649933

Ing. Elena Matajsová - referent pre investičnú činnosť / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: matajsova@sala.sk
tel. č.: 031/7705981, kl. 217
mobil: 0911551190

Ing. Zuzana Hrubá - referent pre investičnú činnosť / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: hruba@sala.sk
tel. č.: 031/7705981, kl. 217

Ing. Haládiková Edita - referent životného prostredia / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - 2. poschodie
mail: haladikova@sala.sk
telefón 031/770 5981, kl. 223

Ing. Braníková Gabriela - referent životného prostredia / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - 2. poschodie
mail: branikova@sala.sk
telefón 031/770 5981, kl. 223
mobil: 0911500060

Miroslav Políček - referent dopravy a technických činností / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: policek@sala.sk
telefón: 031/7705981, kl.224 
mobil: 0911727871

Helena Kysučanová - referent dopravy a technických činností / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - 2. poschodie
mail: kysucanova@sala.sk
telefón: 031/7705981, kl.127
mobil: 0911647353