Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.11.2016 - 14:35  //  aktualizácia: 29.11.2016 - 14:35  //  zobrazené: 742

Od akého dátumu došlo k zmene Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaľa číslo 2/2007

číslo: I28/2016

Požadované informácie:

 

„Od akého dátumu došlo k zmene Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaľa číslo 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Šaľa,
na základe ktorého boli podnikatelia povinní oznamovať Mestu Šaľa čas otvorenia svojich prevádzok, a teda kedy došlo k zrušeniu tejto povinnosti podnikateľov.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb boli zrušené dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb t.j. dňom 14. októbra 2011.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb upravovalo podľa ust. § 1 ods. 1 písm. b) povinnosti podnikateľov (fyzických osôb a právnických osôb) pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb (viď. VZN č. 9/2011).

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2011 bolo zrušené dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb t.j. dňom 25. júla 2013.

 

Predmetom úpravy Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb bolo určenie pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť subjektov oprávnených na podnikanie na území mesta Šaľ
a (viď. VZN č. 6/2013).