Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2015 - 13:23  //  aktualizácia: 26.03.2015 - 13:13  //  zobrazené: 999

O spôsobe vyhodnotenia a vybavenia priestupkov ohlásených dňa 22. 12. 2014

číslo: I08/2015

Požadované informácie: o spôsobe vyhodnotenia a vybavenia priestupkov ohlásených dňa 22. 12. 2014 – blokovanie jazdného pruhu zaparkovanými vozidlami pred vchodom č. 16 a č. 18, medzi vchodmi č. 22-24 (v križovatke) a parkovanie v zákrute pred vchodom č. 18.

Sprístupnené informácie:

Po príchode hliadky mestskej polície na miesto bolo zistené nasledovné:

  • blokovanie jazdného pruhu zaparkovanými vozidlami pred vchodmi č. 16 a č. 18 – nebolo zistené porušenie zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“),
  • parkovanie medzi vchodmi č. 22-24 (v križovatke) bolo vyhodnotené ako porušenie § 25 ods. 1 písm. d) zákona o cestnej premávke. Zistený majiteľ vozidla bol riešený v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
  • parkovanie v zákrute pred vchodom č. 18 – nebolo zistené porušenie zákona o cestnej premávke.