Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2015 - 13:46  //  aktualizácia: 26.03.2015 - 13:16  //  zobrazené: 1010

O spôsobe vyhodnotenia a vybavenia priestupkov na ulici Okružná ohlásených dňa 23. 09. 2014

číslo: I11/2015

Požadované informácie: o spôsobe vyhodnotenia a vybavenia priestupkov na ulici Okružná ohlásených dňa 23. 09. 2014 – parkovanie v zákrute pred vchodom č. 18 a blokovanie jazdného pruhu asi šiestimi až ôsmimi autami pri plote škôlky.

 

Sprístupnené informácie:

Po príchode hliadky mestskej polície na miesto bolo zistené nasledovné:

 

  • parkovanie v zákrute – dva prípady boli vyhodnotené ako porušenie § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Zistení majitelia vozidiel boli riešení v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
  • blokovanie jazdného pruhu pri plote škôlky – nebolo zistené porušenie zákona o cestnej premávke.