Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.02.2017 - 15:16  //  aktualizácia: 14.02.2017 - 15:29  //  zobrazené: 1512

O sociálnej problematike so štátnym tajomníkom

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš sa v pondelok 13. februára 2017 zúčastnil stretnutia na Mestskom úrade v Šali. Hlavným cieľom zorganizovaného rokovania, ktoré sa uskutočnilo aj vďaka viceprimátorke mesta Danici Lehockej, bolo informovať štátneho tajomníka o sociálnych službách poskytovaných v našom meste.

Súčasťou stretnutia bola prehliadka priestorov nového Domovu dôchodcov v Šali a Krízového centra, pod ktoré patrí Nocľaháreň, Útulok a v blízkej budúcnosti aj Nízkoprahové denné centrum. Branislav Ondruš detailne prebral problematiku mestom poskytovaných sociálnych služieb s príslušnými zamestnancami Mestského úradu v Šali, s terénnymi pracovníkmi, riaditeľkou Domova dôchodcov, či riaditeľom Organizácie sociálnej starostlivosti Šaľa. Pracovníčky sociálneho referátu MsÚ priblížili spôsob poskytovania sociálneho poradenstva v Šali. Štátneho tajomníka zaujímalo, aké konkrétne sociálne služby občania Šale preferujú.

Štátny tajomník ministerstva práce nás okrem iného informoval aj o pripravovanej novele zákona o sociálnych službách a o zmene v príslušných štátnych príspevkoch. Zaujímal ho spôsob realizácie procesu posudzovania klientov na typ odkázanosti sociálnej služby v našom meste, ako jedného z bodov, v rámci ktorých sa v zákone pripravuje zmena. Riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa a riaditeľ OSS Šaľa informovali o pomere počtu klientov v ich zariadeniach podľa stupňa odkázanosti a v súvislosti s tým aj o ekonomických nákladoch. Prácu terénneho pracovníka priblížila štátnemu tajomníkovi prítomná terénna sociálna pracovníčka mesta. Ako vysvetlil, prioritou pripravovanej novely je zabezpečiť, aby seniori v prvom rade zostali vo svojom prirodzenom prostredí, napríklad posilnením opatrovateľskej služby. Nakoľko zmena zákona sa dotýka aj detských jaslí, Branislav Ondruš sa zaujímal aj o podrobné informácie z chodu šalianskych jaslí.

Výsledkom úspešného stretnutia je tak poskytnutie detailných a presných informácií o spôsobe a chode poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva pre našich obyvateľov, čo je pre vedenie mesta jednou z priorít. Stretnutím sme získali nové informácie o pripravovanej novele, na čo môžeme s predstihom reagovať.

(alx)

 

Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/

  • Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, zástupkyňa primátora mesta Šaľa Danica Lehocká a prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová