Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.08.2016 - 14:34  //  aktualizácia: 08.08.2016 - 14:34  //  zobrazené: 864

O počte vybavovaných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z za rok 2015 a o spôsobe ich vybavenia, teda koľkým z nich bolo vyhovené...

číslo: I22/2016

Požadované informácie:

 

 1. O počte vybavovaných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z za rok 2015 a o spôsobe ich vybavenia, teda koľkým z nich bolo vyhovené, koľkým bolo vyhovené čiastočne
  a z akých dôvodov a koľko bolo zamietnutých a z akých dôvodov.

 2. O počte, predmete a o výsledku preverenia podnetov (oznámení) o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to za celé obdobie od účinnosti zákona.

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

 3. Počet žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za rok 2015:tridsaťsedem

  Počet žiadostí, ktorým boli informácie poskytnuté v plnom rozsahu:   dvadsaťdeväť

  Počet žiadostí, ktorým bolo vyhovené čiastočne:  tri.

  Povinná osoba nesprístupňuje informácie v plnom rozsahu, nakoľko nemá  požadované informácie k dispozícii a z toho dôvodu ich nie je možné sprístupniť, (resp. ich nesprístupňuje podľa zákona o ochrane osobných údajov).

  Jedenkrát bola zaslaná výzva na doplnenie žiadosti. Nakoľko žiadosť nebola doplnená, mesto Šaľa ju odložilo.

  Jedenkrát bola žiadosť vybavená odkazom na zverejnenú informáciu.

  Jedna žiadosť bola postúpená.

  Jedenkrát bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa žiadosti nevyhovuje.

  Povinná osoba nesprístupňuje informácie nakoľko nemá požadované informácie k dispozícii a z toho dôvodu ich nie je možné sprístupniť.

  Jedenkrát žiadateľ vzal svoju žiadosť späť.

 4. Od účinnosti zákona    č. 307/2014 Z. z. O niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

        do 04. 08. 2016, nebol  podaný – oznámený   na Útvar hlavného kontrolóra mesta Šaľa
        žiadny podnet ani oznámenie o protispoločenskej činnosti.