Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 06.10.2008 - 12:33  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:03  //  zobrazené: 1940

O elektrifikácii na Ul. Slnečná v Šali – Veči

číslo: I21/2008

Sprístupnené informácie:

1. Možnosť nahliadnutia do hore uvedenej zmluvy je v úradných dňoch:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
08:00 - 12:00  -  08:00 - 12:00  -  08:00 - 12:00
12:30 - 15:00  -  12:30 - 16:30  -  12:30 - 14:00

2. Odbor technických činností – referát výstavby a ÚR
p. Miroslav Prekop – inžinierska činnosť – vybavenie stavebného povolenia         
(podávanie žiadostí, zabezpečovanie príslušných vyjadrení)

3. Zmluva so ZsE a.s.  bola podpísaná 29. 11. 2007.
Odovzdaná PD nebola vyhotovená oprávnenou osobou a bolo ju potrebné dať do súladu so zákonom.

Návrh na vydanie Územného rozhodnutia bol podaný 14. 2. 2007
Územné rozhodnutie – verejnou vyhláškou – bolo vydané 18. 4. 2008.
23. 4. 2008 – podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Zvolané konanie 5. 5. 2008. Upustenie od pojednávania.
Posledná návratka doručená 28. 5. 2008. 
Lehota na vyjadrenie 8 pracovných dní.
Vydanie stavebného povolenia  30. 6. 2008 – Verejnou vyhláškou
Posledná návratka 26. 8. 2008 (z Viedne)

4. Vyznačená právoplatnosť 2. 9. 2008.
Preberacie konanie so ZsE 12. 9. 2008

5. Mesto Šaľa svojou iniciatívou vyšlo v ústrety občanom, nakoľko na základe rokovaní so zástupcom ZsE bolo deklarované, že ich časový horizont na prípravu a  získanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu by bol cca 2 roky.

6. Proces pri vydávaní stavebného povolenia má svoj predpísaný postup (ÚR, SP) verejná
vyhláška. Nejedná sa o povoľovanie jednoduchej stavby. Vydávanie povolenia ovplyvnila aj práceneschopnosť príslušného pracovníka.

Žiadateľ: MUDr. Petra Borsosová