Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 31.03.2017 - 08:26  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 08:28  //  zobrazené: 1819

O diere pri ceste – ulica Letná

predkladateľ: Peter Hlavatý

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2017

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

„Od občanov mesta Šaľa, som dostal informáciu o diere pri ceste – ulica Letná, pri trafostanici. Pri dnešnej osobnej návšteve daného miesta som vyhotovil fotodokumentáciu, kde je zrejmé, že jama má viac ako 30 – 40 cm do hĺbky a predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí, nakoľko sa na ulici Letná nenachádza chodník pre chodcov. Výbor mestskej časti žiada o zasypanie jamy tak, aby neohrozovala chodcov a zároveň žiadame vykonať úpravu zelene a vyčistenie okolia trafostanice, v prípade, že sa jedná o pozemok mesta.„ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

V priebehu 13. týždňa bude jama na ulici Letná pri trafostanici vyčistená od odpadkov a zasypaná, aby neohrozovala chodcov.  

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Jaroslava Zábojníková, referent dopravy a technických činností