Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.07.2009 - 08:48  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:24  //  zobrazené: 1752

O časopise Mesačník samosprávy mesta Šaľa

číslo: I17/2009

Požadované informácie: o časopise Mesačník samosprávy mesta Šaľa, celkové ročné výdaje za roky 2007, 2008 a v roku 2009 výdaje  od januára do mája.

Sprístupnené informácie:


 

 

2007 2008 2009 (január - máj)
  Sk Sk Sk
tlač    457 000,00       425 568,00           7 153,30       215 500,00   
grafika      49 266,00         27 846,00                    -                      -     
distribúcia      42 500,00         49 953,00              910,12         27 418,27   
náklady spolu    548 766,00       503 367,00           8 063,42       242 918,27   
         
príjem z inzercie    105 846,00       127 536,50           1 048,99         38 287,14   
         
náklady po odrátaní príjmu z inzercie    442 920,00       375 830,50           7 014,43       204 631,13   

   

Náklady za rok 2009 sú predpokladom (vypočítané v súlade so zmluvou), nakoľko faktúra za poskytnuté služby nebola ešte MsÚ doručená.

Žiadateľ: Roman Králik,  Šaľa