Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 01.01.2017 - 14:08  //  aktualizácia: 01.01.2017 - 14:14  //  zobrazené: 3348

Novoročný príhovor primátora

Vážení obyvatelia nášho mesta Šaľa,

spoločne sme vkročili do nového roku 2017. Verím, že ste zázračný čas vianočných sviatkov a posledné dni roka 2016 prežili v rodinnej pohode. Slávnostná atmosféra príchodu nového roka nás podnecuje k vysloveniu želaní a predsavzatí. Ak by som si mal želať niečo bol by to obchvat, byty a poliklinika. Budeme sa snažiť o to, aby sa želania stali realitou a posunuli sme mesto dopredu.

Za obdobie kalendárneho roka 2016 sa nám spoločne do Šale podarilo priniesť množstvo zmien, skutkov, noviniek. Pokúsim sa spomenúť aspoň tie najvýznamnejšie z nich. Rok 2016 sme začali slávnostným otvorením nového Domova dôchodcov Šaľa, v júni sa skončil prvý školský rok pre detičky s autizmom v špeciálnej triede materskej školy. V roku 2016 sme rozbehli aj obľúbené Farmárske trhy, obnovili a zrekonštruovali sme niekoľko ciest a chodníkov. Deti zo ZŠ J.C. Hronského sa tešia novému multifunkčnému ihrisku. Významné sú aj novinky ohľadom obchvatu mesta Šaľa, kde som sa osobne stretol s ministrom dopravy a ministrom financií a na ďalší posun vedúci k jeho realizácii budem naďalej, aj v roku 2017, dohliadať. Za dôležité považujem aj zvýšenie ekologického faktoru mesta – po elektromobiloch pre mestskú políciu pribudli kontajnery pre malý elektroodpad, v tomto roku pribudne moderný nový elektrobus mestskej autobusovej dopravy a začne sa zásadná zmena v zbere komunálneho odpadu a budovať sa budú prvé polopodzemné kontajnerové stanovištia. Koncom roka sme ukončili rozsiahlu obnovu ZŠ Hollého vo Veči, pýchou nášho mesta sa po obnove fasády stali aj dve historicky významné budovy v centre – budova ZŠ P. Pázmaňa a Základnej umeleckej školy. Občania si obľúbili aj vynovený nemocničný park, ktorý postupne zveľaďujeme a najneskôr na jar sa už môžete tešiť na jeho prvých obyvateľov zvieracej ríše. A len vďaka spoločnému úsiliu majú naše detičky nové moderné ihrisko Žihadielko a ja verím, že práve spojením síl, ako aj v tomto prípade, môžeme spoločne pre naše mesto dosiahnuť najviac. Vážim si iniciatívu každého jedného občana a Váš záujem o veci verejné. Mojou snahou do nového roka 2017 bude posúvať naše mesto neustále vpred a zároveň vytvárať vhodné prostredie pre mladé rodiny a naďalej zabezpečiť množstvo príležitostí aj pre spoločenské vyžitie nás, Šaľanov. Koncom roka nám potvrdil ŠFRB financovanie časti bytov, ktoré plánujeme a na zvyšok podáme opakovanú žiadosť už v januári. Máme potvrdené prostriedky vo výške takmer 2 mil. € z eurofondov na rekonštrukciu budovy mestského úradu. Občania sa dočkajú rekonštrukcie, konečne budeme mať v budove výťah ale aj klientské centrum. Čaká nás naozaj mnoho práce ale mesto bude opäť o niečo krajšie a bohatšie.

Týmto ďakujem všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou a mierou podieľali na zveľaďovaní nášho mesta Šaľa, ktorého jedinečnú krásu vyzdvihol nový prezentačný film o meste. Je dôležité Šaľu a jej okolie naďalej zveľaďovať, obohacovať jej kultúrny a duchovný život, neúnavne pracovať na rozvoji mesta.

Zároveň mi dovoľte zablahoželať Vám k štátnemu sviatku založenia samostatnej Slovenskej republiky. Buďme hrdí, že si môžeme slobodne budovať svoj vlastný suverénny zvrchovaný štát a v ňom svoje mesto.

Vážení Šaľania, Večania, Hetmínčania a Kiličania, do nového roku 2017 Vám prajem veľa zdravia, lásky a porozumenia medzi blízkymi, priateľmi, kolegami. Želám Vám šťastný, úspešný a láskou naplnený rok 2017! 

 

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa