Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 12.01.2017 - 14:12  //  aktualizácia: 12.01.2017 - 14:17  //  zobrazené: 1291

Nové riaditeľky materských škôl

Spoločný školský úrad v Šali oznamuje, že po úspešnom výberovom konaní od 1. januára 2017 sa stala riaditeľkou Materskej školy, 8. mája PaedDr. Žaneta Gužíková  a  riaditeľkou Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa Mgr. Janka Tóthová.

Pani riaditeľkám gratulujeme a želáme veľa pracovných a osobných úspechov.