Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 16.09.2019 - 10:04  //  aktualizácia: 16.09.2019 - 10:04  //  zobrazené: 1553

Nežná revolúcia v Šali – vydanie publikácie vo forme brožúry

Názov projektu           Nežná revolúcia v Šali – vydanie publikácie vo forme brožúry

Číslo zmluvy               Zmluva o poskytnutí dotácie č. 605/2019 (843/2019/OKaŠ) naše číslo 316/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry podpísaná 17.6.2019, zverejnená na:

                                    https://sala.sk/data/esam/ico/f12191-1.pdf 

Program                      ÚNSK – dotácie na podporu kultúry

Financovaný z            Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ                    Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu:  2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu:           2019

Schválená dotácia      1660 EUR

Celkové výdavky po verejnom obstarávaní  1200 EUR  

 

Obsah projektu        

Mesto Šaľa má záujem o vydanie publikácie vo forme brožúry pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie v Šali. Cieľom vydania publikácie je podchytiť dni Nežnej revolúcie v meste Šaľa, dobové dokumenty či svedectvá občanov. 17. november 1989 je jedným z najdôležitejších dní našej novodobej histórie. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Preto je táto historická udalosť veľmi úzko spojená aj s kultúrou. Brožúra bude tento okamih zachytávať najmä na lokálnej úrovni, ale aj v kontexte kraja, či SR. V záujme mesta je tieto historické udalosti zmapovať a uchovať pre ďalšie generácie nakoľko má aj naše mesto bohatú kultúrnu históriu a mladším ročníkom to už veľa nehovorí. Autorom brožúry bude Miroslav Demín.

 

Očakávaný prínos

  • Zviditeľnenie mesta Šaľa ako okresného mesta v NSK
  • Brožúra bude slúžiť ako materiál zachovanie kultúrnych hodnôt a histórie v meste
  • Pripomenutie si historických udalostí najmä pre mladé generácie

 

Propagácia

  • v brožúre bude uvedené, že Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“
  • vytvorenie podstránky projektu so základnými údajmi o projekte na webovej stránke mesta Šaľa
  • článok o získaní podpory z NSK resp. o realizácií projektu na webovej stránke mesta a na facebooku mesta Šaľa

 

Cieľová skupina

  • Obyvatelia a návštevníci mesta (brožúra bude poskytnutá aj do mestskej knižnice aj povinné výtlačky ostatným subjektom podľa platnej legislatívy)
  • Mládež, časť brožúr poskytneme pre stredné školy a základné školy 2. stupeň

 

Zhotoviteľ: M KREO MEDIA s. r. o., Žilina

https://sala.sk/data/esam/ico/f12270-1.pdf

 

Brožúra bola vydaná v náklade 500 ks.

 

FOTO:

 

Brožúra na stiahnutie bude k dispozícii v mesiaci november 2019: