Domov   >  Kultúra
publikované: 20.09.2018 - 09:15  //  aktualizácia: 04.10.2018 - 09:30  //  zobrazené: 1032

Prestížna anketa aj tento rok

Aj tento rok môžete navrhovať jednotlivcov i kolektívy v oblasti umenia. Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali opäť pripravuje prestížne vyhodnotenie ankety Tvorivý čin roka.

Jej cieľom je oceniť významné podujatia, činy jednotlivcov a skupín v propagácii kultúry a kultúrnosti. Každoročne sa v meste uskutočnia podujatia, ktoré sú výsledkom tvorivého úsilia a sú prínosom duchovného bohatstva. Tak prečo ich verejne neoceniť a nepochváliť?  Hlasovať môžete aj Vy! Ak vás z oblasti kultúry v priebehu roka oslovil akýkoľvek počin a máte pocit, že by si zaslúžil verejné uznanie,  napíšte nám svoj návrh. Vybrať si môžete z trinástich kategórií. Svoje návrhy na laureátov môžete posielať elektronicky na adresu msks@sala.sk, alebo doručiť písomne na sekretariát domu kultúry. Termín je do 25.októbra 2018.

Kategórie:

1/ maľba, kresba, grafika,  2/ sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie, 3/ fotografia, 4/ divadlo, 5/ film, 6/ knižná tvorba, publicistika, 7/ etnografia, folklór, 8/ propagácia mesta, 9/ výstavy, 10/ tanec, 11/ spev, 12/ hudba, 13/ mimoriadne ocenenie za dlhodobú a aktívnu prácu v oblasti umenia.

Komisia kultúry a cestovného ruchu návrhy vyhodnotí. Výsledky sa dozvieme na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa uskutoční koncom roka. O termíne vás budeme informovať.

Miroslav Demín

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N Á V R H  na udelenie ocenenia TVORIVÝ  ČIN   ROKA  v oblasti kultúry

Údaje navrhovateľa:

(meno, priezvisko, adresa)

Kategória:

Názov diela, podujatia:

Odôvodnenie návrhu:

Dátum:                                                              podpis navrhovateľa