Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 10:06  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:07  //  zobrazené: 1578

Návrh o umiestnenie zrkadla, aby bol bezpečný výjazd z ul. Gorkého na ulicu Komenského

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Návrh o umiestnenie zrkadla, aby bol bezpečný výjazd z ul. Gorkého na ulicu Komenského.

Ako sa vychádza z ulice Gorkého na ul. Komenského, z pravej strany je nepriehľadné vychádzanie, nakoľko sú tam nasadené smreky. Auto musí vojsť do križovatky, aby vodič videl, či je prejazd autom voľný. Aké sú priority?

Táto križovatka je zaujímavá aj z právneho hľadiska, nakoľko drevina sa nachádza na súkromnom pozemku, alebo na pozemku mesta? Ak súkromný majetok koliduje tu ústavou chránený súkromný majetok a verejný záujem vo forme zákona o premávke a vyšší záujem ochrany zdravia občanov. Okrem toho sa tu stretáva zákon o premávke, ktorý hovorí o bezpečnosti premávky a zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý aj na súkromných pozemkoch povoľuje výrub stromov iba za určitých podmienok. Žiadam príslušný orgán, aby podnet na riešenie uvedenej situácie oslovil majiteľa pozemku a vyzve ho k odstráneniu prekážky.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Po odsúhlasení umiestnenia dopravného zariadenia (zrkadlo) dopravným inžinierom v križovaní ul. Gorkého-Komenského z dôvodu zlých rozhľadových pomerov, mesto následne dopravné zariadenie osadí.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností