Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.01.2020 - 13:28  //  aktualizácia: 21.01.2020 - 13:30  //  zobrazené: 221

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Na uvedenú stavbu bolo vydané Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie zo zisťovacieho konania - autoremedúrou pod č. OU-SA-OSZP-2018/008311-27-Or.  (OU-SA-OSZP-2019/001079-27-Or.) dňa 24.01.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonatelným dňa 11.02.2019."

Prílohy