Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2009 - 09:07  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:20  //  zobrazené: 2503

Nájomná zmluva medzi Mestom Šaľa a Živá viera Šaľa, občianske združenie.

číslo: I12/2009

Požadované informácie: nájomná zmluva medzi Mestom Šaľa a Živá viera Šaľa, občianske združenie.

Sprístupnené informácie: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/3/135-SD/2008 uzatvorená medzi prenajímateľom Mesto Šaľa a nájomcom Živá viera Šaľa, občianske združenie.

Žiadateľ: OZ Fotoklub Šaľa  

Prílohy