Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:39  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:39  //  zobrazené: 296

Na základe nedávnej verejnej diskusie o otváracích hodinách prevádzok a kultúrnych akcií by som rád za účelom poskytnutia rady diskutujúcim...

číslo: I28/2018

Požadované informácie, citujeme:


„Na základe nedávnej verejnej diskusie o otváracích hodinách prevádzok a kultúrnych akcií by som rád za účelom poskytnutia rady diskutujúcim a tiež zverejnenia úplného aktuálneho stavu požiadal o objasnenie nasledujúcej situácie. Na základe VZN č. 7/2014 je upravená otváracia doba prevádzok. Zaujíma ma konkrétne časť 4.c) vo vzťahu k pravidelnej akcii „Oldies party", ktorá sa koná v Kultúrnom dome v Šali, resp. iné mestské akcie, ktoré sa bežne oficiálne ukončujú o 4.00, čo je v rozpore s aktuálnym znením VZN. Na základe akej výnimky je možné čas prevádzky či kultúrnej akcie posunúť z 23.00 resp. 2.00 na 4.00 tak, ako sa deje pri akciách, ktoré organizuje mesto Šaľa?“


Sprístupnené informácie:

Na akcie organizované Mestom Šaľa sa VZN č.  7/2014 nevzťahuje, nakoľko v § 1 Predmet úpravy sa uvádza: Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť subjektov oprávnených na podnikanie na území mesta Šaľa.