Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:54  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:55  //  zobrazené: 446

Na podnet konzultanta BP by som rád do svojej práce umiestnil ako prílohu VZN na rok 2016 a na rok 2017. Bohužiaľ súbory, ktoré mi boli doručené nie je možné formátovať

číslo: I19/2017

Požadované informácie citujeme:

 

„Dobrý deň, v mesiaci október 2016 som v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (evidenčné číslo 35/2016, spisové číslo 4233/2016) požiadal o VZN od roku 2008 do 2016. Tieto mi boli zaslané vo formáte pdf. Na podnet konzultanta BP by som rád do svojej práce umiestnil ako prílohu VZN na rok 2016 a na rok 2017. Bohužiaľ súbory, ktoré mi boli doručené nie je možné formátovať, preto Vás prosím o opätovné zaslanie uvedených VZN v takom formáte, aby sa dali priložiť do dokumentu BP.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Informácie Vám boli zaslané podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 55/2014 Z. z.  o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy


Podľa § 19 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy štandardom pre textové súbory je  

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov3) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú

1. Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World Wide Web Consortium (W3C),

2. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7,

ak

2a. neobsahujú animácie, audio alebo video záznamy,

2b. neobsahujú dynamický obsah a aplikácie, najmä technológie XML Forms Architecture, Adobe JavaScript a 3D náhľady, môžu však obsahovať PDF AcroForms podľa prílohy č. 3 bodov 1.1.6 a 2.6.10 a

2c. neobsahujú kryptograficky chránený obsah, napríklad na základe Digital Rights Management (DRM) alebo osobitného spôsobu šifrovania,

3. Plain Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem,4a)

 

VZN na rok 2016 a na rok 2017 je prístupné na internetovej stránke mesta Šaľa:

 

VZN č. 8/2015 účinné od 01. 01. 2016 a časť od 01. 07. 2016
link  http://sala.sk/clanok/vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-mesta-sala.


VZN č. 9/2016 účinné od 17.11.2016

link http://sala.sk/clanok/navrh-vzn-ktorym-sa-meni-a-doplna-vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-sala-c-8-2015-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-mesta-sala


Vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie je možné otvoriť priamo v prehliadači, ich text je možné skopírovať a uložiť do formátu, ktorý potrebujete.

 

Povinná osoba sprístupňuje informácie spôsobom, ktorý je v súlade s citovaným výnosom
MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.