Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.08.2016 - 12:42  //  aktualizácia: 04.08.2016 - 12:43  //  zobrazené: 1229

Na akom princípe funguje a pod koho spadá MC Mamy mamám

číslo: I12/2016

Požadované informácie citujem:

 

„Na akom princípe funguje a pod koho spadá MC Mamy mamám. Mala by som veľký záujem o lepšie rozbehnutie centra, o viac aktívnejší prístup, o zohnanie sponzorov, o skrášlenie centra svojpomocne, danie do povedomia aj mamičkám, ktoré možno ani nevedia, že centrum máme. Na koho sa mam obrátiť, koho kontaktovať.“

 

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Materské centrum Mamy mamám je občianske združenie (ďalej len občianske združenie) registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-226 35-1 v zastúpení Luciou Ježovou, predsedom občianskeho združenia a Paulínou Ištvánovou, podpredsedom občianskeho združenia, sídlo: Kukučínova 532/10, 927 01 Šaľa, IČO: 37970330,
DIČ: 2022016975, e-mail: mcmamymamam@gmail.com, t. č.: 0949534526.

 

 

Občianske združenie užíva nebytové priestory bývalej Materskej školy Palárika,
na Družstevnej ulici č. 396 v Šali od roku 2006.  V súlade s aktuálnou Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 657/2011 zo dňa 22. 12. 2011  v znení neskoršieho dodatku združenie užíva nebytové priestory v spomínanom objekte o výmere 296,46 ma dvor o výmere 500 m2. Od 1. 12. 2013 občianske združenie uhrádza na základe Uznesenia
č. 9/2013 - I. z 9. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 5. decembra 2013  paušálne poplatky za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov vo výške 230,00 Eur mesačne.

 

 

Viac o činnosti občianskeho združenia nájdete v prílohe tohto listu.