Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2023 - 08:54  //  aktualizácia: 18.08.2023 - 09:09  //  zobrazené: 702

Mzda/odmeny pre jednotlivých volených predstaviteľov mesta Šaľa (primátor, zástupcovia primátora, mestskí poslanci) vyplývajúcich z ich funkcií (vrátane odmeny za sobášenie) od zloženia sľubu 24. novembra 2022 do 30. júna 2023.

číslo: I32/2023

Požadované informácie:

 1. Mzda/odmeny pre jednotlivých volených predstaviteľov mesta Šaľa (primátor, zástupcovia primátora, mestskí poslanci) vyplývajúcich z ich funkcií (vrátane odmeny za sobášenie) od zloženia sľubu 24. novembra 2022 do 30. júna 2023.
 2. a)   o výške mesačného platu primátora v roku 2023,
 1. o celkových mesačných nákladoch na plat primátora v roku 2023 (super hrubá mzda), ktoré mesto, ako zamestnávateľ má, v tomto prípade - odvody na sociálne a zdravotne poistenie.
 1. Keďže v § 2 odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva je uvedené, že časť odmeny dostavajú, okrem iného, aj za "účasť na pracovnom stretnutí poslancov pred rokovaním mestského zastupiteľstva", koľko takýchto pracovných stretnutí sa uskutočnilo v období od 1. 11. 2022 do 30. 06. 2023.
 2. V odpovedi na poslaneckú interpeláciu tykajúcu sa prepadávajúceho chodníka na ulici Gen. L. Svobodu 3-5 vo Veči bolo uvedené, že mestsky úrad bude kontaktovať ZsVS ohľadom opravy. Má mesto informácie, kedy sa začne s opravou tohto chodníka, respektíve aká bola odpoveď od kontaktovanej spoločnosti?

Sprístupnené informácie:

 1. Výška mzdy a odmien pre volených predstaviteľov mesta Šaľa od zloženia sľubu
  24. novembra 2022 do 30. 06. 2023:

Mgr. Jozef Belický – primátor mesta                               44 500,53 Eur

PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – zástupkyňa primátora    9 255,18 Eur

Róbert Tölgyesi – zástupca primátora                                9 255,18 Eur

Mestské zastupiteľstvo (volebné obdobie 2022 - 2026) – odmeny poslancov – od zloženia sľubu 24. 11. 2022 do 31. 12. 2022 (resp. od 01. 11. 2022 – viď poznámka) – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Mestské zastupiteľstvo (volebné obdobie 2022 - 2026) – odmeny poslancov –
1. polrok 2023 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Odmeny sobášiacich:

Meno a priezvisko

24. 11. 2022 - 31. 12. 2022

1. 1. 2023 - 30. 06. 2023

PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 

0,00 Eur

312,00 Eur

Peter Hlavatý                             

0,00 Eur

  36,00 Eur

Mgr. Dominika Jarošová

0,00 Eur

  49,00 Eur

Mgr. Monika Budaiová

0,00 Eur

155,00 Eur

 1. a) Mesačný plat primátora mesta v roku 2023:   6 279 Eur

b) Celková cena práce:  8 473,50 Eur.

 1. Mesto Šaľa nevedie informácie o pracovnom stretnutí poslancov pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
 2. Obhliadka poklesu telesa chodníka pri kanalizačnej šachte na ul. Gen. L. Svobodu medzi vchodmi 3-5 za prítomnosti zástupcu mesta Šaľa a vodárenskej spoločnosti bola vykonaná začiatkom mája 2023. Bolo zistené, že poklesnutie chodníka je zavinené dlhodobou činnosťou hlodavcov a tesnosť kanalizácie nevykazuje žiadne havarijné znaky. Preto mesto následne pristúpilo k náprave, ktorá bola ukončená v polovici mája 2023 (obrázky v prílohe).

Prílohy

LS1

(jpg - 5.41 MB)
LS2

(jpg - 5.63 MB)