Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:24  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:24  //  zobrazené: 898

Mzda (a prípadné odmeny) pre primátora (J. Belického) za roky 2014, 2015, 2016 a prvý polrok 2018,

číslo: I22/2018
Požadované informácie: 
 
a) mzdu (a prípadné odmeny) pre primátora (J. Belického) za roky 2014, 2015, 2016 a prvý polrok 2018,
 
b) mzdu (a prípadné odmeny) pre zástupkyňu primátora (D. Lehockú) za roky 2014, 2015, 2016 a prvý polrok 2018,
 
c) odmeny (vrátane sobášenia) pre jednotlivých poslancov za obdobie november - december 2014, 2016 a prvý polrok 2018,
 
d) dôvod, prečo niektorí poslanci nedostávajú odmeny (dôchodkový vek, iná verejná funkcia a podobne). Ak to zákon o ochrane osobných údajov umožňuje, tak by som poprosil konkrétny dôvod, ku konkrétnemu poslancovi. V prípade, že je pre pracovníkov mestského úradu jednoduchšie poslať mi celkovú sumu pri jednotlivých menách za obdobie november 2014 - jún 2018, stačí mi to takto. Napríklad plat a odmeny primátora za celé obdobie je xyz, celkové odmeny pre poslanca X za obdobie november 2014 až jún 2018 sú xyz, a podobne.
 
Sprístupnené informácie:
 
a) plat primátora mesta Šaľa:
2014 2015 2016    do 30. 06. 2018
2 071,50    32 797,26    38 322,35        24 701,22
 
Odmeny primátorovi mesta Šaľa za roky 2014, 2015, 2016 a 1. polrok 2018 za vykonávanie obradov a slávností (sobáše, zlaté sobáše, uvítania detí a stretnutia s jubilantmi):
november  - december 2014   00,00 EUR
I. polrok 2015   20,00 EUR
II. polrok 2015 205,00 EUR
I. polrok 2016 113,00 EUR
II. polrok 2016 265,00 EUR
I. polrok 2018 200,00 EUR
 
 
b) plat pre zástupkyňu primátora mesta Šaľa:
2014 2015 2016 do 30. 06. 2018
716,52          11 154        11 479             5 724
 
Odmeny zástupkyni primátora mesta Šaľa za roky 2014, 2015, 2016 a 1. polrok 2018 za vykonávanie obradov a slávností (sobáše, zlaté sobáše, uvítania detí a stretnutia s jubilantmi):
november – december 2014   00,00 EUR
I. polrok 2015   00,00 EUR
II. polrok 2015   85,00 EUR
I. polrok 2016 144,00 EUR
II. polrok 2016 154,00 EUR
I. polrok 2018 221,00 EUR
 
 
c) odmeny (vrátane sobášenia) pre jednotlivých poslancov za Mestské zastupiteľstvo v Šali za obdobie:
 december 2014 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4, 
 rok 2016: 
 1.   polrok 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4,
 2.   polrok 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4, 
1. polrok 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4. 
 
Odmeny poslancom MsZ v Šali v rokoch 2014, 2016 a 1. polrok 2018 poverených vykonávaním obradov a slávností (sobáše, zlaté sobáše, uvítania detí a stretnutia s jubilantmi):
 
NOVEMBER - DECEMBER 2014
Mgr. Július Morávek             70,00 EUR
Ing. Tibor Baran             00,00 EUR
Ing. Vladimír Vicena             00,00 EUR
 
I. POLROK 2016
Mgr. Július Morávek 183,00 EUR
Ing. Tibor Baran             198,00 EUR
Ing. Vladimír Vicena 178,00 EUR
 
 
 
 
II. POLROK 2016
Mgr. Július Morávek 221,00 EUR
Ing. Tibor Baran             239,00 EUR
Ing. Vladimír Vicena 329,00 EUR
 
I. POLROK 2018
Mgr. Július Morávek   82,00 EUR
Ing. Tibor Baran             159,00 EUR
Ing. Vladimír Vicena 162,00 EUR
 
d) Odmena nepatrí osobám, ktoré písomne vyhlásili, že svoju funkciu budú vykonávať bez odmeny. Konkrétny dôvod sa vo vyhlásení neuvádza.