Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:25  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:26  //  zobrazené: 1327

Možno by bolo dobré naplánovať opravu povrchu vozovky na ul. Komenského, ten sieťový rozpad, po zime to bude násobne drahšie...

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste predniesli interpeláciu v znení:

  1. „Možno by bolo dobré naplánovať opravu povrchu vozovky na ul. Komenského, ten sieťový rozpad, po zime to bude násobne drahšie.
  2. Chcel by som poprosiť zástupcu mestskej polície, aby tlmočil zamestnancom v službe, že dobré by bolo začať nejakým spôsobom upozorňovať parkujúce dodávky, ktoré parkujú blízko výjazdov z bočných ulíc na hlavné cesty; vodiči sú bez šance, aby cez ne videli prichádzajúce auto, keď sú dve – tri za sebou v poradí; zaparkuje 10 metrov pred odbočením, bez šance vbehnete rovno, je to aj prípad z ul. Komenského na ul. Nitriansku, aj z ul. Cintorínskej, keď sa vychádza, to je jedno za druhým; ako tam zaparkujú dve dodávky, cez ktoré nevidno, možno najprv lístočkom za okno apelovať na ohľaduplnosť.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

  1. V rámci záručnej doby bol dvakrát vyzvaný realizátor stavby o odstránenie nedostatkov vzniknutých na uvedenej miestnej komunikácii, avšak výzvy zostali bez akejkoľvek odozvy. Momentálne máme obmedzený rozpočet na realizácie väčších opráv, čo znamená, že uvedenú opravu zahrnieme do plánovaných rekonštrukcií v roku 2021.
  2. Hliadky mestskej polície budú inštruované, aby zamerali pozornosť na uvedenú problematiku. Mestská polícia každý zistený priestupok spáchaný na úseku dopravy, ak nie je vodič prítomný, dokumentuje buď kamerovým záznamom alebo fotodokumentáciou a za stierač umiestňujeme predvolanie pre vodiča.

Pre okamžité riešenie danej problematiky nám veľmi pomôže, ak nám svedok takejto udalosti okamžite zavolá. V rámci prevencie vytvoríme upozornenia o nesprávnom parkovaní, ktoré v prípade zistenia takéhoto konania rozdáme vodičom za stierač auta.

Pri opakovanom nesprávnom státí ich už budeme riešiť v blokovom konaní.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Mgr. Peter Krokavec, náčelník Mestskej polície Šaľa