Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.10.2018 - 07:45  //  aktualizácia: 05.10.2018 - 07:46  //  zobrazené: 1902

„Moju interpeláciu by som zameral na internetovú stránku nášho mesta a to konkrétne rubriku „Opustili nás“;

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpeláciu podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 20. septembra 2018

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 09. 2018,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Moju interpeláciu by som zameral na internetovú stránku nášho mesta a to konkrétne rubriku „Opustili nás“; pri stretnutí s obyvateľmi v krátkej minulosti mnohým nedovoľuje zdravotný stav ísť do mesta a radi by si prečítali v tejto rubrike mená tých, ktorí žiaľ odišli z tohto sveta; vieme, že je zákon o ochrane osobných údajov, tento problém malo aj Slovo Šaľanov, čiže zverejňovať sa môžu iba tie mená, ktorých pozostalí dali k tomu súhlas; predsa by som nechal na zváženie, či je táto rubrika vôbec opodstatnená, či ju teda nezrušíme, alebo tam dajme vysvetlenie, keď si občan na túto stránku ťukne, aby vedel ten dôvod, ktorý v skutočnosti je, prečo sa tam tieto mená objavujú sporadicky, resp. neobjavujú.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Na území mesta funguje niekoľko poskytovateľov pohrebných služieb. Oznamy o úmrtí zverejňuje mesto na webovej stránke na základe oznamu, ktorý nám zasiela prevádzka pohrebných služieb. Mesto oslovilo všetkých prevádzkovateľov pohrebnej služby na území mesta Šaľa a požiadalo o pravidelné zasielanie týchto oznamov. Na požiadavku mesta reagoval len prevádzkovateľ jednej pohrebnej služby. Mesto z vlastnej iniciatívy nemôže zverejňovať informácie v súvislosti s úmrtím osôb, nakoľko je obmedzené zákonom o ochrane osobných údajov. V najbližšom čase bude v rámci rubriky uvedená informácia, ktorá upozorní na fakt, že rubrika obsahuje len oznamy o úmrtí, ktoré nám doručila pohrebná služba. Zároveň sa pokúsi mesto opätovne osloviť prevádzkovateľov pohrebných služieb a požiadať ich o súčinnosť.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu