Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 10:59  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:09  //  zobrazené: 1903

Mohlo by mesto zverejniť kedy a akým spôsobom budú prideľované nové parkovacie miesta?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Mohlo by mesto zverejniť kedy a akým spôsobom budú prideľované nové parkovacie miesta?

 

  1. Môže mesto zabezpečiť osadenie tabuliek so zákazom fajčenia a pitia alkoholických nápojov pri vchode do novovybudovaných detských ihrísk na Veči (Slnečná ul.  a Cintorínska ul.)?

 

  1. Mohlo by mesto prednostne opraviť cestu a chodníky na Budovateľskej ul. a tiež všetky chodníky v centre mesta (pri pamätníku padlým hrdinom pri knižnici, pred VÚB bankou atď.) s cieľom zatraktívnenia centra mesta?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Po spracovaní nového systému parkovania mesto zverejní akým spôsobom a kedy sa budú prideľovať nové parkovacie miesta.

Nový systém parkovacej politicky bude zohľadňovať výsledky dopravného generelu,
ako aj pravidlá z oblasti dopravy – cestný zákon a zákon o pozemných komunikáciách.

 

  1. Tabuľky s prevádzkovým poriadkom ako aj so zákazom fajčenia a požívania alkoholických nápojov boli pri ihriskách na ul. Slnečná a na ul. Cintorínska osadené
    08. 10. 2019.
  2. Ročne je vyčlenených v rozpočte v priemere od 20 – 50 tisíc Eur na kompletné rekonštrukcie chodníkov. Chodníky v meste, ktoré vyžadujú rekonštrukciu, sú evidované a v závislosti na výške finančných prostriedkov vyčlenených pre daný rok sú rekonštruované. V minulých rokoch boli prednostne rekonštruované práve chodníky v centre mesta. Predpokladané náklady na rekonštrukcie Vami uvedených chodníkov sú vo výške 150 000 Eur.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností