Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.09.2019 - 10:28  //  aktualizácia: 06.09.2019 - 10:29  //  zobrazené: 1196

Mohlo by mesto zabezpečiť urýchlené pokosenie pláže pri dopravnom moste za účelom umožnenia kultivovaného kúpania obyvateľov?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 08. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Mohlo by mesto zabezpečiť urýchlené pokosenie pláže pri dopravnom moste za účelom umožnenia kultivovaného kúpania obyvateľov?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť pravidelné vynášanie malých smetných košov v parčíku Slniečko a ich častejšie vynášanie v nemocničnom parku so súčasným umiestnením vriec na plastový odpad?

 

 1. Mohlo by mesto odborne a finančne pomôcť OZ Petra Bošňáka pri realizácii projektu „Poznaj a chráň!“ v lesoparku, ktorý získal finančnú podporu 1 500 Eur od Nadácie Orange?

 

 1. Môže mesto odborne a finančne pomôcť pri kultivovaní železničnej stanice formou výsadby stálo zelených a kvitnúcich kríkov, ktorú finančne podporili aj ŽSR?

 

 1. Mohlo by mesto vstúpiť do opätovného rokovania s majiteľom Dopravného ihriska
  p. Klementom ohľadne možnosti jeho využitia v prospech obyvateľov?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť vybudovanie náročnejších hracích prvkov pre väčšie deti vo veku 8-14 rokov v priestoroch nemocničného parku, lesoparku a tiež na pešej zóne?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Pozemok na pláži nie je vo vlastníctve mesta Šaľa, kosenie pláže zabezpečuje správca vodného toku. Mesto požiada správcu vodného toku o pokosenie.

 

 1. Na túto skutočnosť sme upozornili firmu, ktorá vynáša malé smetné nádoby.
  Do nemocničného parku budú  umiestnené žlté vrecia na plast.

 

 1. Mesto zabezpečí spoluprácu pri realizácii projektu s názvom „Poznaj a chráň.“

 

 1. Mesto zabezpečí odbornú pomoc pri výsadbe rastlín na železničnej stanici.

 

 1. Do rokovaní s majiteľom dopravného ihriska je možné  vstúpiť, ale s prípadnými nákladmi sa v príprave rozpočtu nepočítalo a preto bude potrebné pri schvaľovaní rozpočtu predložiť poslancami požiadavku na zabezpečenie finančných prostriedkov, keďže podklady do rozpočtu oddelenie správy majetku a zariadení mesta odovzdalo 10. 07. 2019.

 

 1. Vybudovanie náročnejších hracích prvkov v nemocničnom parku a v lesoparku bude možné podľa rozpočtových možností mesta v roku 2020. Na pešej zóne nie je možné umiestniť hracie prvky, pretože to vyplýva z funkčného využitia pešej zóny.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Helena Kysučanová, referentka dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta