Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.12.2022 - 09:52  //  aktualizácia: 28.12.2022 - 09:53  //  zobrazené: 823

Mohlo by mesto zabezpečiť pozametanie lístia na ul. Agátovej, Hviezdoslavovej a ďalších?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2022

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Mohlo by mesto zabezpečiť pozametanie lístia na ul. Agátovej, Hviezdoslavovej
    a ďalších?
  2. Môže mesto osadiť tabule so zákazom venčenia psov vo vnútrobloku V.Šrobára a Letnej za účelom ochrany novozasadených stromov a následne vykonávať pravidelnú kontrolu jeho dodržiavania zo strany Mestskej polície ?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Od 16.12.2022 je čistiaca technika v zimnej prevádzke, preto nie je žiaľ možné pozametať uvedené ulice.
  2. Zákaz venčenia psov je upravený § 5 zákona č. 282/2002 Z.z. Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia stratégie a komunálnych činností