Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:12  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:13  //  zobrazené: 1229

Mohlo by mesto zabezpečiť doplnenie malých smetných košov o vnútorné nádoby a nahradiť poškodené hlavne na území Hlavnej ul. a v centre mesta?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Mohlo by mesto zabezpečiť doplnenie malých smetných košov o vnútorné nádoby a nahradiť poškodené hlavne na území Hlavnej ul. a v centre mesta?

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť osadenie nových malých smetných košov v parku pri
  ul. Jazernej a Letnej?

 

 1. Mohol by mestský úrad zabezpečiť vykonanie verejnej ankety na webovej stránke a tiež písomne vhodením názoru do urny na mestskom úrade na tému: Ruší vás hluk z kosačiek, pílenia a iný hluk z iných zdrojov v nedeľu? 

 

 1. Môže mesto zabezpečiť využívanie toaliet v murovanej budove amfiteátra počas letnej sezóny a premietania za poplatok, ktorý by sa vhadzoval priamo na dverách do WC? Takéto riešenie majú na námestí v Seredi.

 

 1. Mohlo by mesto obmedziť používanie plastových nádob na občerstvenie na júnových mestských slávnostiach formou organizačného pokynu?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Na území Hlavnej ul. a v centre mesta doplníme v priebehu mesiaca jún 2019 malé smetné nádoby, resp. nahradíme poškodené.

 

 1. V priebehu mesiaca jún 2019 na ul. Jazernej a Letnej osadíme nové malé smetné nádoby. 
 1. Mesto Šaľa zabezpečí anketu o regulácii činností, ktoré by mohli svojou hlučnosťou (napr. cirkulárky, kosačky, motorové píly, miešačky, krovinorezy, vŕtačky) narušiť kľudné spolunažívanie občanov počas nedele a štátom uznaných sviatkov (Veľká noc, Vianoce) a to na webových stránkach mesta a písomne počas spoločenských podujatí organizovaných mestom, napr. počas jarmokov a tomu podobných podujatí. 

 

 1. V murovanej časti amfiteátra sú toalety pre účinkujúcich spolu so šatňami a je dosť problematické sprístupniť tieto toalety pre verejnosť.

Každoročne umiestňuje oddelenie správy majetku a zariadení mesta v areáli amfiteátra
TOI TOI, ktoré bezproblémovo slúžia verejnosti. Je možné na ne namontovať automat, aby sa dvere na TOI TOI otvárali až po zaplatení poplatku, ale obávame sa, že občania budú využívať okolie amfiteátra a nebudú platiť.

 

 1. Na akciách organizovaných mestom sa od decembra 2018 nepoužívajú plastové nádoby na občerstvenie, nahradili sme ich vratnými recyklovateľnými pohármi a papierovými taniermi. 

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referát životného prostredia

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Gabriela Kováčová, referent podnikateľských činností