Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:23  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:24  //  zobrazené: 920

Mohlo by mesto pomôcť občanom na Kráľovskej 2 a 4 s problémom rozšírených holubov a ich špinením okolia?

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023, ste podali písomnú interpeláciu v znení:

Mohlo by mesto pomôcť občanom na Kráľovskej 2 a 4 s problémom rozšírených holubov a ich špinením okolia?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Mesto rieši nadmerný výskyt holubov na Kráľovskej ulici od októbra 2022. Na jednom z bytových domov sme umiestnili klietku na odchyt holubov. V rámci mesta sme mali rozmiestnené tri odchytové klietky. Najviac holubov bolo odchytených na pešej zóne. Spolu sa odchytilo 265 holubov, ale na Kráľovskej ulici za celú dobu 10 holubov. Žiadny
z  prieskumov nepreukázal, že tam je “havarijná“ situácia. Odchyt ešte stále prebieha a bude končiť posledný februárový týždeň. Budeme vyhodnocovať všetky tri stanovištia.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovala:

Ing. Petronela Vižďáková, referentka oddelenia investícií a komunálnych činností