Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.03.2015 - 08:12  //  aktualizácia: 16.03.2015 - 08:16  //  zobrazené: 554

Metodický materiál výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania

Cieľom metodického materiálu je priniesť prehľad tém a podporiť tvorbu nových vzdelávacích aktivít vychádzajúcich z  výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania. Parciálnym cieľom je poskytnúť ďalšie argumenty v aktivitách, ktoré by mohli podporiť jej širšiu implementáciu do praxe.  Inšpiratívne spracované aktivity nabádajú k uskutočneniu mnohých experimentov, celkovo sú ladené výskumne a podnecujú u detí tvorenie otázok a hľadanie odpovedí.

Autormi metodického materiálu sú učiteľky MŠ - účastníčky vzdelávania s názvom „Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania“, ktoré ukončili svoje štúdium záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou. Preukázali znalosť teoretických východísk výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania a predložili aktivity prezentujúce aplikáciu do praxe.

Metodický materiál bude doplnený o nové aktivity, nakoľko aktualizačné vzdelávania výskumne ladenej koncepcie prebiehajú aj v školskom roku 2014/2015.

Premyslená aplikácia výskumne ladenej koncepcie do praxe jednoznačne nadobudne svoj zmysel a  výsledky sa odrazia v záujme detí o prírodovedné poznávanie.

PaedDr. Žaneta Gužíková

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

región Šaľa