Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 30.10.2019 - 14:33  //  aktualizácia: 30.10.2019 - 14:45  //  zobrazené: 536

Mestská polícia v Šali tento rok oslávi 28 rokov

Mestská polícia v Šali tento rok oslávi už 28. výročie svojho založenia. Aj vďaka nim patrí Šaľa medzi k najbezpečnejším mestám v rámci celého Slovenska, čo potvrdzujú aj štatistiky Ministerstva vnútra SR. Tieto výsledky ale zároveň šalianskych policajtov zaväzujú k neustálemu skvalitňovaniu policajnej služby v našom meste.  Mestská polícia v Šali  bola zriadená ako jedna z prvých na Slovensku. Za prvého náčelníka bol v roku 1991 menovaný náš súčasný primátor Jozef Belický. Bol to práve on, kto najväčšou mierou prispel k jej rozvoju. Dnes šalianski mestskí policajti spolupracujú so štátnou políciou , verejnosťou, školami i seniormi.

Zaujímavý článok si o našich policajtoch môžete prečítať v najnovšom Galantsko-Šalianskom žurnály na strane 6 a 7:

http://www.zurnaly.sk/doc/gasa/201910.pdf

V mene vedenia mesta želáme Mestskej polícii v Šali všetko dobré k 28. narodeninám. Ďakujeme!

(DH)