Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.09.2019 - 09:20  //  aktualizácia: 17.09.2019 - 08:52  //  zobrazené: 1285

Fakty a svedectvá

Mesto Šaľa vydalo pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie tematický dokument vo forme brožúry. Jeho autorom je Miroslav Demín.

Publikácia zachytáva novembrové udalosti v meste. Jej súčasťou sú dokumenty, fotografie, a autentické výpovede ľudí, ktorí sa v roku 1989 postavili na "barikády" revolúcie v Šali. Súčasťou brožúrky je aj krátke video, ktoré si čitateľ vie pozrieť po načítaní QR kódu. Je to záznam z protestného zhromaždenia, ktoré sa konalo 2.12.1989 pri dome kultúry.

V záujme mesta bolo tieto historické udalosti zmapovať a uchovať pre ďalšie generácie, pretože dianie v meste je súčasťou jeho histórie.

Pamätihodný 17. november 1989 je jedným z najdôležitejších dní našej novodobej histórie. Iniciátormi revolúcie boli študenti, ku ktorým sa pridali herci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Preto je táto historická udalosť veľmi úzko spojená s každým jedným z nás. Brožúra tento okamih zachytáva najmä na lokálnej úrovni, ale aj v kontexte diania v SR.

Dokument bude k dispozícii v mestskej knižnici, na šalianskych základných i stredných školách. Publikácia je nepredajná, verejnosti bude distribuovaná v rámci podujatí konaných pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Elektronická verzia publikácie bude dostupná na webovej stránke mesta Šaľa v mesiaci november.

Vydanie publikácie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu s názvom: Nežná revolúcia v Šali – vydanie publikácie vo forme brožúry.

-ev-