Domov   >  Kultúra
publikované: 29.06.2021 - 09:19  //  aktualizácia: 29.06.2021 - 13:39  //  zobrazené: 1142

Mesto Šaľa odmenilo umelcov cenami Tvorivý čin roka 2020

V piatok 25. júna 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení Tvorivý čin roka. Tak ako po minulé roky, aj tento rok záštitu nad ôsmym ročníkom udeľovania cien v oblasti kultúry Tvorivý čin roka 2020 prevzal primátor Šale Jozef Belický. Anketu každoročne vyhlasuje Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali. Jej cieľom je vyzdvihnúť a poďakovať umelcom, ktorí sa aktívne zapájajú do diania v meste, naše mesto zviditeľňujú a reprezentujú. O ceny sa postaral ilustrátor a karikaturista Miroslav Regitko, ktorý vytvoril výtvarný návrh, keramikárka Petra Sudorová a za drevenú časť je zodpovedný Vojtech Halász a gravírovanie textu Dušan Sloboda.

Ocenení laureáti

Kategória: Film

V kategórii Film za filmové a fotografické prezentácie mestských kultúrnych podujatí a záujmovo umeleckých kolektívov cenu získali Miroslav a Magdaléna Bartovicovci. Bartovicovci sú manželia, ktorí sa celé roky nezištne venujú a spolupracujú s divadelnými súbormi v našom meste. Ich zásluhou  existujú záznamy a fotodokumentácia z divadelných predstavení, konajúcich sa nie len na domácej pôde, ale aj na rôznych súťažiach, festivaloch.  Sú autormi mnohých propagačných krátkych filmov podujatí organizovaných mestom, kultúrnym strediskom, Centrom voľného času. Môžeme povedať, že celá rodina aj spolu s dcérami sa veľmi aktívne zapája do propagácie divadla, či ide o detské divadelné súbory alebo  divadlo pre dospelých.

Kategória: Propagácia mesta

V kategórii Propagácia mesta za organizáciu náučných a kultúrno spoločenských podujatí v meste Šaľa cenu získal Mládežnícky parlament mesta Šaľa.  

Mládežnícky parlament mesta Šaľa je skupinka mladých ľudí, ktorí sa pokúšajú dosiahnuť niečo neobyčajné, čo dokáže ozvláštniť život v našom meste.  Aktívne sa venuje propagácii mesta, organizovaniu kultúrno – spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie. V roku 2020 aj napriek zložitej situácii zorganizovali viac ako 15 akcií, do ktorých sa zapojilo množstvo detí, mládeže, dospelých no aj seniorov. Výsledky ich práce ako  aj snahy niečo dosiahnuť sme mohli sledovať v rôznych médiách, na internete, cez rádio až k televízii a nie len na regionálnej úrovni. Členovia mládežníckeho parlamentu sa aktívne podieľali na pomoci mesta Šaľa pre seniorov počas pandémie.

Cenu prevzal predseda MP mesta Šaľa Tomáš Benkovič. 

V kategórii Propagácia mesta za propagáciu miestnej histórie, pamiatok a pamätihodností cenu získal Kolektív tvorcov náučného cyklu Spoznaj svoje mesto.

 „Opíš, odfoť, nakresli, namaľuj, natoč, vymysli, napíš nám. Tvojej fantázii sa medze nekladú.“ Takto znela výzva pred viac ako 8 mesiacmi, ktorú pustil do sveta kolektív nadšencov, ktorí svoju prácu robia s láskou. Súťaž pod názvom Spoznaj svoje mesto, bola vytvorená prioritne pre deti, ale zapájajú sa do nej aj staršie vekové kategórie. Je zameraná na spoznávanie mesta prostredníctvom kultúrnych pamiatok, významných rodákov a osobností, historických udalostí mesta.

Za všetkých spolutvorcov cenu prevzal Roman Hatala.

Kategória: Divadlo

V kategórii Divadlo za presvedčivé stvárnenie postavy dozorkyne v predstavení Eli, Eli, lama sabachtani cenu získala Jana Feketeová.

Sivý kostým, vlasy začesané na hladko, kamenná tvár s prísnym pohľadom a pokrik „Sadni“.  Vynikajúco zvládnutá rola dozorkyne v divadelnom predstavení Eli, Eli lama sabachtani, ktorú stvárnila dlhoročná členka, pokojne môžeme použiť slovo stálica divadelných ochotníckych súborov nášho mesta. Divadlu sa venuje už od svojich 8 rokov. Mohli sme ju vidieť v predstaveniach Detského divadelného súboru Úsmev, Divadla ASI, Divadla ŠOK aj  Materinky. Doma si robí  zbierku ocenení z divadelných súťaží a festivalov.

Kategória: Výstavy

V kategórii Výstavy za Medzinárodnú konferenciu spojenú s výstavou o divadelníctve v Šali a regióne  cenu získal Kolektív Štátneho archívu v Nitre – pracovisko Šaľa. Cenu prebrala riaditeľka archívu Šaľa Klaudia Bugyinszká.

To, že naše mesto je nerozlučne spojené s divadlom po celé generácie snáď netreba ani nikomu pripomínať. V septembri 2020 sa konal v priestoroch kaštieľa už jubilejný 20. ročník konferencie  tentoraz s témou Divadelníctvo v regióne. Pri tejto príležitosti bola otvorená aj výstava s rovnakým názvom. Výstava je organizovaná pri príležitosti vyhlásenia roka 2020 za rok Slovenského divadla, je koncipovaná chronologicky, venuje sa divadelníctvu v regióne od jeho začiatkov po súčasnosť. 

V kategórii Výstavy za výstavu výtvarných prác Pod Rúškom cenu získala Marcela Kisteleki Svrčková.

Marcela Kisteleki Svrčková sa dostala do nášho povedomia skôr ako interiérová dizajnérka. K umeniu mala blízko od detstva a ako sama o výstave povedala: „všetky diela vznikli v čase karantény, keď sme nevedeli čo bude. To, čo som prežívala, to som vložila do týchto diel. Snahou bolo, aby v nich bolo vyjadrené to krásne a pozitívne, čo napriek ťažkostiam - na svete máme.“

Výstava bola pripravená v spolupráci s fotografom Petrom Dužekom, ktorého fotografie boli súčasťou výstavy.  V priestoroch Mestskej knižnice Jána Johanidesa sme si mohli do konca decembra 2020 prezrieť 22 diel maľovaných rôznymi technikami.

Kategória: Knižná tvorba

V kategórii knižná tvorba za autorský román Dobrodružstvá Joea Cartera cenu získal Michael Zemko.

Michael Zemko je študent gymnázia, rodák zo Šale, momentálne žije v Senci, zaujíma ho hra na klavír, šport, žurnalistika. Dobrodružný román Dobrodružstvá Joea Cartera má viac ako 250 strán, kde sa stretneme s mimoriadnou fantáziou, zaujímavou kompozíciou, zmyslom vytvoriť pútavé dialógy. Dielo je ilustrované výtvarníčkou a mamou autora v jednej osobe Katarínou Zemkovou. Na svoj vek je mimoriadne talentovaným autorom, svojim dielom upúta nielen mladého čitateľa, ale aj dospelých.

Kategória: Publicistika

V kategórii publicistika za novinársku prácu, spracovanie príbehov v rozhovoroch a reportážach o obyvateľoch mesta v Slove Šaľanov cenu získava Michaela Harabišová.

Laureátkou v tejto kategórii je mladá šalianska novinárka. Žurnalistiku vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. K novinárskemu remeslu pričuchla ešte ako študentka strednej školy kedy prispievala do školského časopisu, neskôr do časopisu na vysokej škole. Jej meno sa do nášho povedomia začalo dostávať v roku 2017 keď nastúpila ako čerstvá posila - redaktorka v Slove Šaľanov, kde zároveň našla lásku k regionálnej žurnalistike. Ako sama povedala najradšej má rozhovory s ľuďmi, ktoré ju formovali po profesionálnej stránke, ale i osobnej.

Kategória: Folklór

V kategórii Folklór za choreografiu a spracovanie ľudových zvykov pod názvom Rok so šalským gazdom cenu získal Slavomír Ondejka. Profesionálny tanečný pedagóg ľudového tanca. Absolvent katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a katedry tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Je nositeľom ocenenia „zlatý fond tanečníkov slovenských ľudových tancov“ za viacnásobné víťazstvo v celoštátnej súťaži tanečníkov sólistov. Ako odborný pracovník sa podieľal na výskumnej práci na európskych projektoch digitalizácie nehmotného kultúrneho dedičstva. Okrem vyučovania v školskom procese na základných umeleckých školách a konzervatóriách lektorsky pôsobí vo folklórnych súboroch, v tanečných domoch pre verejnosť a tanečných táboroch pre deti a mládež. S folklórnym súborom Šaľan spolupracuje ako pedagóg tanca, choreograf a lektor od roku 2016.

Kategória: Mimoriadne ocenenie

Henrieta Záležáková

Celý svoj život zostala verná Šali, tu sa narodila a tu žije dodnes. Lásku k hudbe v nej prebudili rodičia a objavili jej nesporný talent. Keďže v Šali v rokoch minulých nebol na Ľudovej škole umenia spevácky odbor, prípravku absolvovala v Nových Zámkoch. Spev ďalej študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Zlatici Livorovej.  Po úspešnom ukončení pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor operný a koncertný spev. Externe študovala hudobnú pedagogiku – vyučovanie umeleckých predmetov na UKF v Nitre. V rokoch 1985 a 1986 učila spev na Ľudovom konzervatóriu v Bratislave. Od septembra 1987 však pôsobí na Základnej umeleckej škole v Šali, kde založila a doteraz vedie spevácke oddelenie. Viac ako  50 žiakov pripravila na konzervatóriá, viacerí z nich dnes pôsobia ako sólisti opier, operných a filharmonických zborov a ako pedagógovia spevu. Prvýkrát spievala v obradnej sieni MsNV v Šali keď mala 10 rokov a dlhé roky pôsobila v Zbore pre občianske záležitosti v Šali. Od roku 1988 spolupracovala s klaviristkou Norou Valentínovou Šormanovou, absolvovali množstvo koncertných, verejných vystúpení doma i v zahraničí.

Milan Pospiš

Fotografovanie bolo už od mlada jeho koníčkom, ktorý časom prerástol až tak, že si otvoril vlastné fotoštúdio. Jeho prvý kontakt s fotoaparátom sa viaže k roku 1966, keď ako vojak základnej vojenskej služby fotil svojich parťákov. Neskôr po vojenčine keď sa zamestnal v Dusle začal prispievať svojimi snímkami do podnikového časopisu „Hlas Dusla“. Fotil všetky športové a kultúrne podujatia v Šali, no jeho srdcovka je a bola hádzaná.  Keď v Dome kultúry v Šali vznikol Fotokrúžok, okamžite sa stal jeho členom. V Dome detí viedol fotokrúžok, ktorý organizoval rôzne súťaže a výstavy. Môžeme o ňom povedať, že pôsobil ako dvorný fotograf nášho folklórneho súboru a dychovky.

Ešte aj dnes nevynechá  žiadnu príležitosť svojím objektívom zachytiť kultúrne a športové podujatia v našom meste. Fotky potom posiela do miestnych a regionálnych periodík, na internetové stránky mesta a športových klubov a zároveň si ich ukladá do svojho bohatého archívu. Prispieva tým k propagácii a zviditeľňovaniu mesta doma i v zahraničí. Okrem toho sa pýši veľkou zbierkou fotografických aparátov a kamier.

Nora Valentínová

Keďže vyrastala v rodine hudobníka, učiteľa hudby a kapelníka Karola Šormana, inak to ani nešlo. K hudbe bola vedená od malička a stala sa neodmysliteľnou súčasťou jej života. Keď mala 7 rokov otec ju prihlásil do ĽŠU na klavír. Študovať hudbu bolo pre ňu teda prirodzené rozhodnutie, ktoré vychádzalo z domáceho prostredia plného hudby, v ktorom vyrastala. Ľudová škola umenia sa neskôr premenovala na Základnú umeleckú školu. Po absolvovaní ĽŠU študovala hru na klavíri na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Počas štúdia v poslednom ročníku konzervatória v roku 1988 začala vyučovať hru na klavíri v Šali. V tom istom čase začala  umelecky spolupracovať s Henrietou Záležákovou. Účinkovali na nespočetných kultúrnych podujatiach a koncertoch. Absolvovali so žiakmi regionálne, celoslovenské a medzinárodné súťaže, na ktorých získali niekoľko ocenení za korepetíciu a ktorá sa stala popri pedagogickej práci súčasťou jej profesie. Vyše 20 rokov pôsobila v Zbore pre občianske záležitosti, podieľala sa dramaturgicky na hudobných programoch pri rôznych kultúrnych podujatiach mesta. Od roku 2019 zastáva funkciu riaditeľky ZUŠ.

Roman Budai

Roman Budai je neodmysliteľnou súčasťou šalianskeho divadla už od svojich detských rokov, najskôr ako detský herec stvárnil niekoľko postáv, v procese dospievania ho však stále viac lákala režisérska taktovka. Ako tvorca, režisér sa podieľal na mnohých úspešných hrách v súboroch Šok, Divadlo ASI a mnohých iných projektoch aj za hranicami mesta. V roku 1998 sa spolupodieľal  na prvom autorskom muzikáli v Šali Verklikár, ktorý dosiahol  veľký úspech. Režíroval množstvo žánrov, detské i mládežnícke divadlo, samozrejme aj divadlo dospelých. Medzi najväčšie úspechy patrí réžia úspešnej drámy Matka, za spomenutie však stojí aj Zlý sen, Návrat do raja, Eli, Eli lama sabachtani.

So svojimi inscenáciami sa prezentoval nielen v našom regióne, ale úspešne nás reprezentoval aj za hranicami na rôznych festivaloch a súťažiach. Medzi najemotívnejšie zážitky považuje predstavenie Čachtická pani priamo na Oravskom hrade.

Mária Hikkelová

Jej meno je nerozlučne späté so Základnou školou s materskou školou Jozefa Murgaša, kde celé roky okrem svojich  pedagogických skúseností a vedomostí odovzdávala deťom a mládeži lásku a vášeň pre divadlo a hudbu. S nadšením organizovala návštevy divadelných predstavení a koncertov pre deti, ale aj ich rodičov. Po odchode na zaslúžený odpočinok sa svojej vášne nevzdala, ale pokračuje ďalej a návštevy divadiel a koncertov organizuje pre seniorov.  

Bez jej odhodlania, zanietenosti, nezištnosti a spolupatričnosti by pracovné, či ľudské vzťahy nemohli existovať, ani fungovať. Je dobrou dušou, poslom, ktorý dokáže nasýtiť hlad po umení aj pre tých skôr narodených.

Za dlhé roky dokázala podnietiť v mnohých ľuďoch túžbu po kráse hudby, divadla a umožnila mnohým, aby zažívali pocit šťastia.

Michal Malárik

V roku 1983 vyštudoval  aplikovanú mechaniku na strojníckej fakulte Technickej univerzity v Bratislave a v tom istom roku získal aj pedagogické vzdelanie. Svoje nadobudnuté technické vedomosti a zručnosti odovzdával  deťom ako vedúci krúžkov na technickom oddelení Centra voľného času. Technické predmety a fyziku vyučoval na SOUCH a Gymnáziu v Šali. Od roku 2002 pôsobí na poste riaditeľa CVČ, ktoré sa pod jeho vedením dostalo do povedomia v rámci vtedajšieho Československa, ale aj v zahraničí v rámci práce malých vedátorov. Má veľkú zásluhu na rozšírení záujmových útvarov v Šali nielen v oblasti vedy a techniky.

Ako riaditeľ CVČ  dlhé roky spolupracuje na príprave a realizácii rôznych kultúrnych podujatí v meste.  Má zásluhu na mnohoročnej spolupráci  so záujmovými útvarmi nášho mesta v oblasti divadla, hudby a tanca. Centrum voľného času sa vďaka jeho záujmu o kultúrne dianie v našom meste naozaj stalo aj centrom kultúry. Podporuje nielen prípravu jednotlivých divadelných predstavení, ale často pomáha pri realizovaní premiér, pri propagačných prácach divadelných súborov. Veľmi intenzívne spolupracoval aj na príprave výstavy Dramatické polstoročie v Šali.

Všetkým oceneným gratulujeme!

(MB, DH)