Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.07.2022 - 16:36  //  aktualizácia: 26.07.2022 - 16:41  //  zobrazené: 1171

Mesto pracuje na rozvoji cyklistickej infraštruktúry

Zamestnanci Mestského úradu v Šali pracujú aj počas leta na plné obrátky. Jednou z dôležitých tém, ktorej sa v týchto dňoch venujú, je príprava projektu „Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry – 1. etapa“. Ak bude žiadosť mesta schválená, bicyklom sa bezpečne dostanete napríklad od stanice až po hrádzu či Námestie sv. Trojice. Projekt rieši aj cyklistickú infraštruktúru ku gymnáziu a dvom základným školám v meste.

Aj Šaľa sa chce uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu cyklotrás v rámci mesta z Plánu obnovy SR. Jedna vetva by sa začínala na Ul. SNP od existujúceho cyklistického pásu, ktorý mesto vyznačilo len nedávno. Cyklotrasa by od Ulice SNP pokračovala cez priestor pred bytovkami na Ul. Novomeského na jednom konci s napojením k cintorínu v Šali, na druhom konci pokračujúc cez priestor popri záchytnom parkovisku, cez pešiu zónu k Námestiu sv. Trojice. Tretia vetva by viedla cez Ulicu Vlčanskú, s odbočkou cez Ulicu Jarmočnú a Krátku až k ZŠ J.C. Hronského. Spomínaná tretia vetva na Vlčanskej ulici by pokračovala cez ulicu Dolnú naspäť na Námestie sv. Trojice. Z Dolnej ulice by zároveň viedla odbočka smerom na Ulicu Školskú k hrádzi. Na tejto ulici sa nachádza aj ZŠ Ľ. Štúra a Gymnázium J. Fándlyho v Šali. Ide zatiaľ o pracovnú verziu návrhu trasovania, ktorá ešte ide na pripomienkovanie kompetentným orgánom. Touto témou sa bude zaoberať aj komisia územného plánovania, výstavby a dopravy, ktorá zasadne v stredu o 16.00 hod. v Kongresovej sále MsÚ v Šali.

Návrh a riešenie tejto etapy zahŕňa základnú sieť cyklistickej infraštruktúry, na ktorú bude možné v ďalších etapách nadviazať. Uzávierka na predloženie žiadosti je v polovici augusta. Jednou z príloh žiadosti má byť aj databáza z prieskumu dochádzky do zamestnania, ktorú mesto rozbehlo minulý týždeň po sfinalizovaní trasovania. Niektoré subjekty oslovilo mesto e-mailom, iné prevádzky, nachádzajúce sa na plánovanej trase, dostali hárok na vyplnenie. Vopred ďakujeme aj touto cestou za vyplnenie dotazníkov. Ak máte nápady, kde na vyššie špecifikovanej trase by ste uvítali stojany na bicykle s lavičkou, prosím napíšte svoje námety na mesto@sala.sk do 3.8.2022. Ak projekt mestu schvália, jeho realizácia bude financovaná zo štátnych zdrojov. Pri projektoch z plánu obnovy totiž platí financovanie štátom v 100%-nej výške oprávnených výdavkov. Termín, kedy žiadosť mesta vyhodnotia, zatiaľ nevieme. Akonáhle budeme vedieť k danej téme niečo nové, budeme vás informovať. Držme si palce.

(ek)

  • ilustračná fotka, zdroj archív MsÚ Šaľa