Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 22.06.2017 - 12:29  //  aktualizácia: 25.06.2017 - 13:48  //  zobrazené: 2419

Mesto chystá revitalizáciu veľkej plochy vo Veči

Na najbližšom mestskom zastupiteľstve dňa 29. júna 2017 budú poslanci schvaľovať predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia  verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“. V prípade následného schválenia žiadosti riadiacim orgánom je predpokladaný začiatok realizácie tohto veľkého projektu na jar 2018, v závislosti od termínu vyhodnotenia všetkých žiadostí.

Mesto má záujem revitalizovať verejné medzi blokové priestranstvá na Ul. Cintorínska a na Ul. Slnečná vo Veči. Jedná sa o územie s rozlohou cca. 31 000 m2, avšak existujúce plochy pre ľudí sú v zlom stave a vybavenie je nedostatočné. V pláne je rekonštrukcia zničených chodníkov, zveľadenie spoločného priestoru, vysadenie novej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, obnova plochy pre športové vyžitie detí, mladých aj ostatných vekových skupín, dobudovanie atraktívnych hracích prvkov. Vynovené priestranstvo sa tak stane vynikajúcim priestorom pre odpočinok a relax. Nové prvky a zostavy detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení sú riešené s veľkým dôrazom na bezpečnosť, ich poloha dokonca zohľadňuje vhodnosť orientácie na svetové strany.

Ak budeme úspešní a s revitalizáciou sa začne, mestskú časť Veča čaká krásny, nový, estetický priestor, ktorý bude perfektným miestom pre šport aj oddych občanov všetkých vekových skupín.

(alx)

 Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/

Prílohy

priloha č. 1 - situacia

(pdf - 3.6 MB)