Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 13.03.2017 - 16:23  //  aktualizácia: 13.03.2017 - 16:37  //  zobrazené: 1355

MDŽ oslavovali aj seniori z Denného centra na Hornej ulici

Medzinárodný deň žien si v nedeľu 12. marca pripomenuli aj seniori z Denného centra č.1 z Hornej ulice. Predsedníčka denného centra Mária Bereczová všetkých zúčastnených vrelo privítala a slovo odovzdala primátorovi Jozefovi Belickému. Primátor mesta vyslovil všetkým ženám k tomuto výnimočnému sviatku slová vďaky a rešpektu. Ako pripomenul, úctu si za svoje neoceniteľné činy zaslúži každá žena. Za pravdu mu dali aj chlapi, seniori z daného denného centra, ktorí mu pomohli s rozdávaním kytičiek pre ženy.

Atmosféru svojím anjelským spevom a moderným tancom spríjemnili aj vnučky dôchodcov. Popoludnie pokračovalo občerstvením a následnou tancovačkou. Jozef Belický dôchodcov oboznámil aj s najnovším chodom samosprávy, predovšetkým o novinkách ohľadne pohotovosti pre dospelých, poliklinike, či nájomných bytoch. Seniori ocenili aj vzájomné rozhovory s primátorom mesta, ktorého nezabudli zatiahnuť do spoločného tanca. Stretnutie seniorov z Denného centra číslo 1 na Hornej ulici sa nieslo v duchu príjemnej oslavy sviatku žien.

 

(alx)