Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 30.04.2019 - 09:30  //  aktualizácia: 10.05.2019 - 15:49  //  zobrazené: 295

Máte záujem rozvíjať obchodné aktivity a nájsť si nových obchodných partnerov v Iráne?

Vážený obchodný partner,
Máte záujem rozvíjať obchodé aktivity Vašej firmy a nájsť si nových obchodných partnerov v Iráne?
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje podnikateľskú misiu do Iránu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti zasadnutia Spoločného hospodárskeho výboru medzi Slovenskou republikou a Iránskou Islamskou republikou v dňoch 24. – 26. júna 2019 v Teheráne (Irán). Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.
 
Sektorové zameranie:
° IKT
° strojársky priemysel
° energetika 
° vodné hospodárstvo
° petrochémia
° ťažobný priemysel
° dopravná infraštruktúra
Vítaná je i účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Iráne.
 
Program a ďalšie informácie
Účastnícky poplatok: 120 € na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, pokrytie nákladov na organizáciu a organizačné zabezpečenie misie.
Ďalšie informácie k vízam, organizácií a ďalším nákladom na webstránke k podujatiu.
Registrácia na misiu je otvorená do 13. 5. 2019 do 16:00 hod.
[]
 
Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu a tiež právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.
Dátum: 24. – 26. jún 2019
Miesto: Teherán, Irán
Rokovací jazyk: anglický
Kontaktné osoby SARIO:
Jozef Mader; jozef.mader@sario.sk, tel.:+421 910 828 328
Andrej Koleda; andrej.koleda@sario.sk , tel.:+421 910 828 342
_
Spájame Vás so svetom biznisu.
Tím SARIO