Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 10:07  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:08  //  zobrazené: 1396

Majú autá spoločnosti, ktorá nám poskytuje službu zberu komunálneho odpadu zabudované váhy, alebo čidlá?“

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Zo zákona to ešte nepotrebujeme, ale majú autá spoločnosti, ktorá nám poskytuje službu zberu komunálneho odpadu zabudované váhy, alebo čidlá?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Zberové autá musia byť vybavené váhou od 01. 01. 2023. Takúto povinnosť nemáme zakotvenú v súčasnosti v aktuálnej zmluve s vývozcom. K uvedenému zatiaľ nie sú ani vykonávacie predpisy, či uvedená váha má vážiť jednotlivo každú zbernú nádobu, alebo váhu odpadu v zberovom vozidle. Súčasný vývozca má dve vozidlá vybavené váhou, ktorá váži váhu odpadu vo vozidle.

 

 

S pozdravom

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia