Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.05.2012 - 11:31  //  aktualizácia: 07.05.2012 - 11:32  //  zobrazené: 2369

Má stavebný úrad zriadenú elektronickú podateľňu žiadostí v stavebnom konaní?

číslo: I15/2012

Požadované informácie:

1. Má stavebný úrad zriadenú elektronickú podateľňu žiadostí v stavebnom konaní?
2. Má stavebný úrad zriadený elektronický register žiadostí v stavebnom konaní?
3. Má stavebný úrad na úradnej tabuli a na internetovej stránke zverejňované informácie o podaných žiadostiach o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia + archív takýchto žiadostí?
4. Ak stavebný úrad niektoré z uvedených možností pre žiadateľov poskytuje, ako sú sprístupnené  elektronické formuláre (elektronická podateľňa), elektronický register a archív žiadostí pre občanov? Prosím uviesť internetovú stránku a stručnú navigáciu k el. formulárom, elektronickému registru a úradnej tabuli.

Sprístupnené informácie:

1. Stavebný úrad nemá elektronickú podateľňu žiadostí.
2. Stavebný úrad nemá zriadený elektronický register žiadostí.
3. Stavebný úrad nemá na úradnej tabuli a na internetovej stránke zverejňované informácie o podaných žiadostiach.