Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2018 - 10:00  //  aktualizácia: 15.02.2018 - 10:00  //  zobrazené: 1806

Má interpeláciu na mestskú knižnicu, kde by sa chcel opýtať, či boli nejaké knihy zakúpené v cudzom jazyku, napr. aj v maďarskom a či je tam aj nejaký personál, ktorý ovláda nejaké cudzie jazyky.

predkladateľ: Róbert Tölgyesi

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 02. 2018,
ste predniesli interpeláciu v znení:

Má interpeláciu na mestskú knižnicu, kde by sa chcel opýtať, či boli nejaké knihy zakúpené v cudzom jazyku, napr. aj v maďarskom a či je tam aj nejaký personál, ktorý ovláda nejaké cudzie jazyky.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

V roku 2017 nadobudla  knižnica 1074 kníh, z toho 877 v slovenskom jazyku, 148 v českom jazyku, 27 v anglickom jazyku a 22 v maďarskom jazyku.
Čo sa týka jazykových znalostí zamestnancov knižnice, z piatich knihovníčok má jedna maturitnú skúšku z maďarského jazyka, jedna knihovníčka ovláda základy anglického jazyka. Mgr. Adriana Gerová, vedúca MsKJJ, ovláda nemecký a anglický jazyk. Doteraz nebola znalosť cudzích jazykov podmienkou prijatia do pracovného pomeru do knižnice, nakoľko si to táto práca nevyžadovala. V budúcnosti vedúca MsKJJ túto podmienku zváži, nakoľko dopyt po cudzojazyčnej literatúre, hlavne v anglickom jazyku, stúpa.


S pozdravom
 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
Mgr. Adriana Gerová, vedúca MsKJJ