Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.06.2015 - 10:39  //  aktualizácia: 04.06.2015 - 10:43  //  zobrazené: 274

Ľudové zvyky šalianskeho regiónu v českom Telči

Mesto Šaľa udržiava partnerské vzťahy s piatimi zahraničnými mestami. Jedným z nich je aj mesto Telč v Českej republike. Spoločný plán práce na rok 2015 podpísali predstavitelia oboch miest, primátor Šale Jozef Belický a starosta Telča Roman Fabeš, vo februári t. r. na lyžiarskom tábore krajín V 4 v Malej Lučivnej.

Jedným z bodov v pláne bola participácia Šale na podujatí s názvom Folklór v máji, ktoré sa u našich západných susedov konalo 16. 5. 2015. Mesto Šaľa reprezentovala Folklórna skupina Močenčanka so svojím ľudovým vystúpením s názvom Vyšívačky. Vtipnou scénkou s hudbou, spevom a prekáračkami, v pekných vyšívaných krojoch ukázali, ako to kedysi na dedine, konkrétne v Močenku, vyzeralo, keď ženy po večeroch vyšívali.

S predstaviteľmi mesta Telč sa stretla prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová a vedúci MsKS Šaľa František Botka. Okrem folklórnych slávností sa zúčastnili aj na otvorení výstavy „Slovenské dedičstvo UNESCO“.

Fotografie: archív FS Močenčanka

  • Prijatie hostí na telčskej radnici, zľava: zástupca starostu Pavel Komín, starosta Telča Roman Fabeš, vedúca odboru kultúry Věra Peichlová a prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová.
  • Záber z otvorenia podujatia Folklór v máji.
  • FS Močenčanka už po vystúpení v spoločnosti Pavla Komína, zástupcu starostu Telča.