Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 07.06.2021 - 11:06  //  aktualizácia: 07.06.2021 - 11:07  //  zobrazené: 355

KROK K ČISTEJŠIEMU PROSTREDIU

Prvý júnový týždeň oslávila MŠ 8.mája Medzinárodný deň detí rôznymi pripravenými edukačnými aktivitami. Na úvod týždňa nás navštívila pani Helena Kysučanová (referentka dopravy a technických činností, ktorá riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje čistenie ciest v našom meste Šaľa) spoločne s pánom Martinom Levkom a Miroslavom Poličekom st. Páni, ktorí prišli na zametacích autách urobili deťom obrovskú radosť a priblížili svoju každodennú prácu - názorne predviedli zametacie kefy, vodnú vapku. Možnosť posadiť sa do auta, sledovať proces čistenia cesty a použiť vodnú tlakovú vapku sa stalo nezabudnuteľným zážitkom pre deti. Pani Kysučanová odpovedala na zvedavé detské otázky a priblížila nám funkciu áut v meste. Udržiavať čistotu ulíc, vieme, že je ťažké. Snahou MŠ je preto aplikovanie environmentálnych tém v rámci výučby a zvyšovanie vzťahu k čistote prostredia pomocou aktivít, ktorých zrealizovaná podstata sa odzrkadlí v budúcnosti. Vďaka za spoluprácu.

PaedDr. Žaneta Gužíková za kolektív MŠ 8.mája, Šaľa