Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2017 - 08:36  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:36  //  zobrazené: 1051

Kópie faktúr, ktoré boli uhradené z podprogramov rozpočtu Mesta Šaľa 2.1.2

číslo: I34/2017

Požadované informácie: kópie faktúr, ktoré boli uhradené z podprogramov rozpočtu Mesta Šaľa "2.1.2 – Medializácia mesta a prezentácia na výstavách" a "2.1.3 – Propagačné materiály a predmety " v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 (k 14. 08. 2017).


Sprístupnené informácie:

Nakoľko požadujete informácie, ktoré už boli zverejnené (kópie predmetných faktúr v roku 2014), oznamujeme Vám údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnených informácií:

Faktúry za rok 2014:  43/2014, 176/2014, 301/2014, 507/2014, 508/2014, 535/2014, 545/201, 548/2014, 607/2014, 773/2014, 948/2014, 1115/2014, 1327/2014, 1347/2014, 1510/2014, 1588/2014, 1606/2014, 1622/2014 sú zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk link http://sala.sk/esam/faktury?f_time_published=2014.


Ďalšie požadované informácie Vám sprístupňujeme nasledovne:


1. Faktúry za rok 2015, ktoré boli uhradené z podprogramov rozpočtu Mesta Šaľa "2.1.2 – Medializácia mesta a prezentácia na výstavách" a "2.1.3 – Propagačné materiály
a predmety "vo formáte Portable Document Format (.pdf):

- Faktúry č: 14/2015, 108/2015, 240/2015, 261/2015, 346/2015, 377/2015, 395/2015, 396/2015, 520/2015, 530/2015 – príloha pod názvom 2015 – 1 pdf. - 10 strán formátu
A4.
- Faktúry č: 644/2015, 724/2015, 781/2015, 824/2015, 825/2015, 837/2015, 841/2015, 977/2015, 1022/2015, 1031/2015 – príloha pod názvom 2015 – 2 pdf. - 10 strán formátu A4.
- Faktúry č: 1140/2015, 1157/2015, 1193/2015, 1271/2015, 1308/2015, 1355/2015, 1386/2015, 1430/2015, 1495/2015, 1546/2015 – príloha pod názvom 2015 – 3 pdf. - 10 strán formátu A4.
- Faktúry č: 1607/2015, 1623/2015, 1626/2015, 1648/2015, 1688/2015, 1782/2015, 1819/2015, 1838/2015, 1871/2015, 1887/2015, 1916/2015 – príloha pod názvom
2015 – 4 pdf. - 11 strán formátu A4.

2. Faktúry za rok 2016, ktoré boli uhradené z podprogramov rozpočtu Mesta Šaľa "2.1.2 – Medializácia mesta a prezentácia na výstavách" a "2.1.3 – Propagačné materiály
a predmety "vo formáte Portable Document Format (.pdf):

- Faktúry č: 96/2016, 110/2016, 158/2016, 206/2016, 219/2016, 235/2016, 349/2016, 398/2016, 410/2016, 460/2016, 466/2016 – príloha pod názvom 2016 – 1 pdf. - 11 strán formátu A4.
- Faktúry č: 525/2016, 583/2016, 649/2016, 702/2016, 773/2016, 804/2016, 882/2016, 914/2016, 923/2016, 957/2016, 964/2016 – príloha pod názvom 2016 – 2 pdf. - 11 strán formátu A4.
- Faktúry č: 1035/2016, 1070/2016, 1083/2016, 1146/2016, 1325/2016, 1351/2016, 1379/2016, 1445/2016, 1512/2016, 1570/2016, 1649/2016 – príloha pod názvom
2016 – 3 pdf. - 11 strán formátu A4.
- Faktúry č: 1673/2016, 1696/2016, 1800/2016, 1814/2016, 1833/2016, 1875/2016, 1886/2016, 1984/2016, 2012/2016, 2125/2016, 2031/2016, 2044/2016 – príloha pod názvom 2016 – 4 pdf. - 12 strán formátu A4.

3. Faktúry za rok 2017, ktoré boli uhradené k 14. 08. 2017 z podprogramov rozpočtu Mesta Šaľa "2.1.2 – Medializácia mesta a prezentácia na výstavách" a "2.1.3 – Propagačné materiály a predmety "vo formáte Portable Document Format (.pdf):

- Faktúry č: 138/2017, 229/2017, 249/2017, 289/2017, 290/2017, 324/2017, 350/2017, 389/2017, 458/2017, 486/2017, 488/2017, 501/2017, 534/2017, 605/2017 – príloha pod názvom 2016 – 1 pdf. - 14 strán formátu A4.
- Faktúry č: 629/2017, 664/2017, 677/2017, 694/2017, 739/2017, 802/2017, 920/2017, 938/2017, 1035/2017, 1072/2017, 1076/2017 – príloha pod názvom 2017 – 2 pdf. -
11 strán formátu A4.
- Faktúry č: 1167/2017, 1168/2017, 1219/2017, 1245/2017, 1215/2017, 1300/2017, 1311/2017, 1329/2017, 1325/2017, 1408/2017, 1357/2017 – príloha pod názvom
2017 – 3 pdf. - 11 strán formátu A4.

 

Prílohy

2015_1

(pdf - 673.39 kB)
2015_2

(pdf - 2.87 MB)
2015_3

(pdf - 661.82 kB)
2015_4

(pdf - 3.23 MB)
2016_1

(pdf - 557.15 kB)
2016_2

(pdf - 561.08 kB)
2016_3

(pdf - 552.45 kB)
2016_4

(pdf - 604.74 kB)
2017_1

(pdf - 728.6 kB)
2017_2

(pdf - 531.55 kB)
2017_3

(pdf - 3.29 MB)