Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.08.2016 - 14:30  //  aktualizácia: 08.08.2016 - 14:31  //  zobrazené: 1088

Kópia faktúry a kópia príloh k faktúre č. 1060/2016 116018

číslo: I18/2016

Požadované informácie: kópia faktúry a kópia príloh k faktúre č. 1060/2016 116018
Zoltán Bukovský, Fr. Kráľa 1862/4,  927 05  Šaľa na 4 709,00 Eur, údržba drevín.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Kópia faktúry č. 1060/2016 116016 Zoltán Bukovský, Fr. Kráľa 1862/4,927 05Šaľa na 4 709,00 Eur- práce podľa prílohy za jún 2016 -vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 

  1. Príloha k faktúre za mesiac jún 2016 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
    9 strán formátu A4.

Prílohy